TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Aradığınız deyimin ilk harfini seçerek kayıtlı açıklamalara ulaşabilirsiniz.
Deyimin anlamını görmek için üzerine tıklayınız

Söyleye söyleye dilimde tüy bitti

Sıtma görmemiş ses

Sen sağ ben selamet

Sel önünden kütük kapmak

Sefalar getirdiniz

Sazına bülbül koymak

Saman gibi

Sacayak olmak

Saat on bir buçuğu çalmak

Saat gibi

Saçı uzun,aklı kısa

Sağlam ayakkabı değil

Sakala soğan doğramak

Sapı silik

Sarı Yahudi

Sidik yarışı

Sütüne havale etmek

Saat bu saat

Saati saatine uymamak

Sabaha çıkamamak

Sabahı etmek (veya bulmak)

Sabahın köründe

Sabır taşı

Sabrı taşmak

Saç ağartmak

Saçı bitmedik (yetim)

Saçına ak düşmek

Saçına başına bakmadan

Saçını başını yolmak

Saçını süpürge etmek

Saç saça baş başa

Saç sakal birbirlerine kırışmak

Safra bastırmak

Sağa sola bakmamak

Sağ gözünü sol gözünden sakınmak

Sağır sultan bile duydu

Sağı solu (belli) olmamak

Sağlam kazığa bağlamak

Sağlık olsun

Sağmal inek

Sahip çıkmak

Sakalı ele vermek

Sakız gibi yapışmak

Salkım saçak

Sallantıda kalmak

Saltanat sürmek

Saman altından su yürütmek

Sarı çizmeli Mehmet Ağa

Sarmaş dolaş olmak

Sarpa sarmak

Satıp savmak

Sayıp dökmek

Sebil etmek

Sedyelik olmak

Seferber olmak

Selâmı sabahı kesmek

Selâm verip borçlu çıkmak

Senet vermek

Sen giderken ben geliyordum

Seninki (tatlı) can da benim ki (elinki) patlıcan mı?

Senli benli olmak

Sen sağ ben selâmet

Sepet havası çalmak

Sere serpe

Sermayeyi kediye yüklemek

Ser verip sır vermemek

Ses çıkarmamak

Sesini kesmek

Ses seda çıkmamak

Ses vermemek

Seyirci kalmak

Sıcağı sıcağına

Sıcak kanlı

Sıcak yüz göstermek

Sıdkı sıyrılmak

Sıfıra sıfır, elde var sıfır

Sıfırı tüketmek

Sık boğaz etmek

Sıkı durmak

Sıkı fıkı

Sıkıntı basmak

Sıkıntı çekmek

Sıkıntıya gelememek

Sıkı tutmak

Sır küpü

Sır olmak

Sırra kadem basmak

Sırım gibi

Sırtı kaşınmak

Sırtından geçinmek

Sırtını dayamak

Sırtını yere getirmek

Sıygaya çekmek

Sil baştan

Silip süpürmek

Sinek avlamak

Sinekten yağ çıkarmak

Sineye çekmek

Sinirleri alt üst olmak

Sinirleri boşanmak

Sinirleri yatışmak

Sinirlerini bozmak

Sinirleri gergin olmak

Sipsivri kalmak

Sivri akıllı

Soğuk almak

Soğuk duş etkisi yapmak

Soğuk kanlı

Soğuk nevale

Sokağa düşmek

Sokak süpürgesi

Solda sıfır

Soluğu kesilmek

Soluk aldırmamak

Soluk soluğa

Son kozunu oynamak

Sonradan görme

Sorguya çekmek

Soyup soğana çevirmek

Sökün etmek

Söz açmak

Söz almak

Söz altında kalmamak

Söz ayağa düşmek

Söz bir Allah bir

Söz birliği etmek

Söz çıkmak

Sözde kalmak

Söz dinlemek

Söz geçirmek

Söz gelmek

Söz götürmez

Söz (laf) işitmek

Söz kaldırmamak

Söz kesmek

Söz sahibi olmak

Sözü ağzında bırakmak

Sözü bağlamak

Sözü çiğnemek

Sözü (bir şeye) getirmek

Sözü kesmek

Sözüm meclisten dışarı

Sözüm ona

Sözünde durmak

Sözünden çıkmamak

Sözüne gelmek

Sözünü balla kestim

Sözünü esirgememek

Sözünü geri almak

Sözünün eri olmak

Sözünü tutmak

Sözünü yabana atmamak

Sucuk gibi ıslanmak

Sudan cevap

Sudan ucuz

Su dökünmek

Su gibi akmak

Su gibi bilmek

Su gibi ezberlemek

Su gibi gitmek

Su götürmez

Su götürür olmak

Su içinde kalmak

Su katılmamış

Su koyvermek

Sululuk etmek

Surat asmak

Surat bir karış

Suratını ekşitmek

Sus payı

Suya götürüp susuz getirmek

Suya sabuna dokunmamak

Suyu bulandırmak

Suyu kaynamak

Suyu mu çıktı?

Suyun başı

Suyunca gitmek

Suyu nereden geliyor?

Suyunu çekmek

Suyunun suyu

Su yüzü görmemiş

Su yüzüne çıkmak

Süklüm püklüm

Sükûtla geçiştirmek

Sünger çekmek

Süngüsü düşük

Sürüncemede kalmak

Sürüden ayrılmak

Süt dökmüş kedi gibi

Süt kuzusu

Süt liman olmak

Sütü bozuk

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.