TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Aradığınız deyimin ilk harfini seçerek kayıtlı açıklamalara ulaşabilirsiniz.
Deyimin anlamını görmek için üzerine tıklayınız

Kül yutmak

Külçe gibi oturmak

Kurdu koyunla barıştırmak

Kör şeytanın işi yok

Körün istediği bir göz,Allah verdi iki göz

Kimseye eyvallah etmemek

Kendine yontmak

Kaşının altında gözün var dememek

Kara gün dostu

Kapısını aşındırmak

Kapağı atmak

Kan ter içinde kalmak

Kan çanağı gibi

Kamburu çıkmak

Kaleyi içinden fethetmek

Kağıt üzerinde kalması

Kabasını almak

Kabak tadı vermek

Kaçın kurrası

Kalp ağrısı

Kan akıtmak

Kedi ile harara girmek

Kıç atmak

Kınalar yakmak

Kimi kimsesi

Kimya gibi

Kont gibi

Korkuluk

Kabak (birinin) başına (başında) patlamak

Kabına sığmamak

Kabir azabı çekmek

Kabuğuna çekilmek

Kaçın kur`ası

Kafadan atmak

Kafadan kontak (sakat)

Kafa dengi

Kafa patlatmak

Kafa tutmak

Kafası almamak

Kafası işlemek (çalışmak)

Kafası kazan (gibi) olmak, (veya kafası şişmek)

Kafası kızmak

Kafasına dank etmek (demek)

Kafasına koymak

Kafası yerinde olmamak

Kafese girmek

Kafese koymak

Kâğıda dökmek

Kâğıt üzerinde kalmak

Kalbini kırmak

Kalburla su taşımak

Kalbur üstü

Kaldırım mühendisi

Kaale almamak

Kalem efendisi

Kalem oynatmak

Kalıbını basmak

Kalıbının adamı olmamak

Kalıptan kalıba girmek

Kalp kazanmak

Kambersiz düğün olmaz (olur mu?)

Kambur üstüne kambur (kambur kambur üstüne)

Kanadı altına almak

Kan ağlamak

Kana susamak

Kanat germek

Kan başına sıçramak (beynine çıkmak)

Kancayı takmak

Kan çıkmak

Kandilli temenna

Kan dökmek

Kan gövdeyi götürmek

Kan gütmek

Kanı ağır

Kanı bozuk

Kanı kaynamak

Kanına girmek

Kanına susamak

Kanını emmek

Kanı pahasına

Kanı sıcak

Kanıyla ödemek

Kan kusmak

Kan kusturmak

Kanlı bıçaklı olmak

Kanlı canlı

Kan tutmak

Kapalı kutu

Kapı dışarı etmek

Kapı kapı dolaşmak

Kapı komşu

Kapısında büyümek

Kapı yoldaşı

Kapıyı açmak

Karaborsa

Kara cahil

Kara çalı

Kara çalmak

Kara gün

Kara haber

Karalar bağlamak (giymek)

Kara liste

Karaman`ın koyunu sonra çıkar oyunu

Karar kılmak

Karda gezip izini belli etmemek

Kargacık burgacık

Kardeş payı yapmak

Karga tulumba etmek

Karınca duası gibi

Karınca yuvası gibi kaynamak

Karınca kararınca

Karman çorman

Karnı geniş

Karnı karnına geçmek

Karnım tok

Karnı tok sırtı pek

Karnı zil çalmak

Karşı çıkmak

Karşı durmak

Karşı koymak

Kasıp kavurmak

Kaş göz etmek

Kaşıkla yedirip, sapıyla göz çıkarmak

Kaşla göz arasında

Kaşlarını çatmak

Kaş yapayım derken göz çıkarmak

Katı yürekli

Kayıtsız kalmak

Kazan kaldırmak

Kazık yutmuş gibi

Kazın ayağı öyle değil

Keçileri kaçırmak

Kedi ciğere bakar gibi (bakmak)

Kedi gibi dört ayak üstüne düşmek

Kedi olalı bir fare tuttu

Kefeni yırtmak

Kel başa şimşir tarak

Keli görünmek

Kel kâhya

Kelle götürür gibi

Kelleyi koltuğuna almak

Kemerleri sıkmak

Kem küm etmek

Kendi hâlinde

Kendi göbeğini kendi kesmek

Kendi kendine gelin güvey olmak

Kendi kendini yemek

Kendinden geçmek

Kendinden pay (paha) biçmek

Kendine gelmek

Kendine yedirememek

Kendini ağır satmak

Kendini alamamak

Kendini ateşe atmak

Kendini bulmak

Kendini dev aynasında görmek

Kendini dinlemek

Kendini göstermek

Kendini kaptırmak

Kendini kaybetmek

Kendini toplamak

Kendini tutamamak

Kendini vermek

Kendi payıma

Kendi yağıyla kavrulmak

Kene gibi yapışmak

Kesenin ağzını açmak

Keyfinin kâhyası (olmamak)

Keyif çatmak

Keyif ehli

Kılı kırk yarmak

Kılına dokunmamak

Kılını bile kıpırdatmamak (veya oynatmamak)

Kıl payı (kalmak)

Kıran girmek

Kırık dökük

Kırıp geçirmek

Kırk dereden su getirmek

Kırklara kırışmak

Kırk tarakta bezi bulunmak

Kısmeti açılmak

Kısmetini (nimetini) ayağıyla tepmek

Kıssadan hisse almak

Kıt kanaat (geçinmek)

Kıvamına gelmek (bulmak)

Kıyamet kopmak

Kızarıp bozarmak

Kızıl (kızılca) kıyamet kopmak:

Kilit noktası

Kim vurduya gitmek

Kirişi kırmak

Kirli çamaşırlarını ortaya dökmek

Kitaba el basmak

Kitabına uydurmak

Kof çıkmak

Kokusu çıkmak

Kolaçan etmek

Kol kanat olmak

Koltukları kabarmak

Kolu kanadı kırılmak

Korktuğu başına gelmek

Koyun kaval dinler gibi

Kozunu paylaşmak

Kök salmak

Kök söktürmek

Köküne kibrit suyu dökmek

Köprüleri atmak

Kör değneğini beller gibi

Kör dövüşü

Kör kadı

Köstek olmak

Körü körüne

Köşe bucak

Kötüye kullanmak

Kraldan çok kralcı olmak

Kucak açmak

Kumkumav gibi

Kulağı delik

Kulağı kirişte (olmak)

Kulağına çalınmak

Kulağına kar suyu kaçmak

Kulağına küpe olmak

Kulağını açmak

Kulağını bükmek

Kulağını çekmek

Kulak asmamak

Kulak dolgunluğu

Kulak kabartmak

Kulak kesilmek

Kulaklarını çınlatmak

Kul hakkı

Kul köle (veya kurban) olmak

Kulp takmak

Kumpas kurmak

Kundak sokmak

Kurban olayım

Kurşuna dizmek

Kurtlarını dökmek

Kurt masalı okumak

Kuru iftira

Kuru kalabalık

Kuru kuruya

Kuru sıkı

Kuş beyinli

Kuş kadar canı olmak

Kuş sütüyle beslemek

Kuş uçmaz, kervan geçmez

Kuş uçurmamak

Kuvvetten düşmek (kesilmek)

Kuyruğuna basmak

Kuyruklu yalan

Kuyruk sallamak

Kuyusunu kazmak

Küçük dilini yutmak

Küçük düşürmek

Küçük görmek

Külâhıma anlat

Külâhını ters giydirmek

Külâhları değişmek

Kül kedisi

Kül kesilmek

Kül olmak

Külünü (göğe) savurmak

Kül yutmamak

Künyesi bozuk

Küplere binmek

Küpünü doldurmak

Kürek kadar (pabuç kadar) dili olmak

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.