TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Aradığınız deyimin ilk harfini seçerek kayıtlı açıklamalara ulaşabilirsiniz.
Deyimin anlamını görmek için üzerine tıklayınız

Aba altından sopa göstermek

Abacı kebeci

Abanmak

Abbas yolcu

Abuk sabuk konuşmak

Abur cubur

Aceleye getirmek (dara getirmek)

Acemilik etmek

Adama benzemek

Af buyurunuz

Agop un kazı gibi yutmak

Ağız gevşekliği

Ah edip eh işitmek

Ak sakaldan yok sakala gelmek

Allah hakkı için

Amma da yaptın

Arabayı düze çıkartmak

Astarı yüzünden pahalı

Ayvaz kasap hepsi bir hesap

Azrail olmak

Açık çek vermek

Alavere dalavere,Kürt Mehmet nöbete

Aşüftelik etmek

Atma Recep din kardeşiyiz

Abacı, kebeci, ara yerde sen neci?

Abayı yakmak

Abesle iştigal etmek

Acemi çaylak

Acı çekmek (duymak)

Acısı içine (yüreğine) çökmek (işlemek)

Acısını çekmek

Acısını çıkarmak

Acı soğuk

Acı söz

Aç acına

Açığa çıkarılmak (alınmak)

Açığa vurmak

Açığı çıkmak

Açığını bulmak

Açık alınla

Açık bono vermek

Açık fikirli

Açık kalpli (yürekli)

Açık kapı bırakmak

Açık konuşmak

Açık saçık

Açık seçik

Açıkta kalmak (olmak)

Açıktan kazanmak

Açık vermek

Açlıktan nefesi kokmak

Açmaza düşmek

Aç susuz kalmak

Adama dönmek

Adamdan saymak

Adam etmek

Adam evladı

Adam içine çıkmak

Adam olmak

Adam (insan) sarrafı

Adam sen de (adam!)

Adam sırasına geçmek (girmek)

A`dan Z`ye kadar

Adı batmak

Adı çıkmak

Adı kalmak

Adı karışmak

Adım atmamak

Adını anmamak

Adını koymak

Adını vermek

Aforoz etmek

Ağır aksak

Ağır basmak

Ağır başlı

Ağırdan almak

Ağır elli

Ağır gelmek

Ağır hastalık

Ağır söz

Ağız aramak (veya yoklamak)

Ağız (söz) birliği etmek

Ağızdan laf (söz) çekme(çalmak)

Ağızda sakız gibi çiğnemek

Ağız değiştirmek

Ağız, dil vermemek

Ağız eğmek

Ağız kalabalığı

Ağız kalabalığına getirmek

Ağız kavafı

Ağız yapmak

Ağzı açık ayran delisi

Ağzı (bir karış) açık kalmak

Ağzı kalabalık

Ağzı kulaklarına varmak

Ağzı laf yapmak

Ağzına (veya ağzının içine) bakmak

Ağzına baktırmak

Ağzına bir parmak bal çalmak

Ağzına girmek

Ağzına lâyık

Ağzında bakla ıslanmamak

Ağzında gevelemek

Ağzından bal akmak

Ağzından çıkanı kulağı işitmemek

Ağzından düşürmemek

Ağzından girip burnundan çıkmak

Ağzından kaçırmak

Ağzından laf almak (çekmek)

Ağzından yel alsın

Ağzını açıp gözünü yummak

Ağzını aramak

Ağzını bıçak açmamak

Ağzını havaya (poyraza) açmak

Ağzını kapamak

Ağzının içine bakmak

Ağzının kokusunu çekmek

Ağzını öpeyim (seveyim)

Ağzının payını vermek

Ağzının suyu akmak

Ağzının tadı kaçmak

Ağzının tadını bilmek

Ağzı sulanmak

Ağzı süt kokmak

Ağzı var dili yok

Ağzıyla kuş tutsa...

Ah almak

Ahı çıkmak

Ahı tutmak

Ahı yerde kalmamak

Ahkâm çıkarmak

Ahmak ıslatan

Ahret kardeşi

Ahrette on parmağı yakasında olmak

Akan sular durmak

Akıl defteri

Akıl etmek

Akıl hocası

Akıl kârı olmamak

Akıl kutusu (kumkuması)

Akıllara durgunluk vermek

Akıllı uslu

Akıl öğretmek (vermek)

Akıl sır ermemek

Akıntıya kürek çekmek

Akla karayı seçmek

Aklı almamak

Aklı başına gelmek

Aklı başından gitmek

Aklı başında olmamak

Aklı çıkmak

Aklı durmak

Aklı karışmak

Aklı kesmek

Aklına düşmek

Aklına esmek

Aklına gelen başına gelmek

Aklına gelmek

Aklına koymak

Aklına (aklını) takmak

Aklına yer etmek

Aklından zoru olmak

Aklını almak

Aklını başına almak (toplamak, devşirmek)

Aklını başından almak

Aklını (bir şeyle) bozmak

Aklını çalmak (çelmek)

Aklını peynir ekmekle yemek

Ak pak

Akşama sabaha

Akşamdan kavur, sabaha savur

Akşamı iple çekmek

Alacağına şahin, vereceğine karga

Alacağı olsun

Al aşağı etmek

Al birini vur birine (ötekine)

Alçak gönüllü olmak

Al gülüm ver gülüm

Alı al, moru mor

Alıcı gözüyle bakmak

Alın teri dökmek

Ali Cengiz oyunu

Ali kıran baş kesen

Ali`nin külâhını Veli`ye, Veli`nin külâhını Ali`ye giydirmek

Allah adamı

Allah`a emanet

Allah Allah!

Allah aratmasın

Allah aşkına

Allah bilir

Allah`ın belâsı

Allah versin

Allah yarattı dememek

Allah "yürü ya kulum" demiş

Allak bullak etmek

Allayıp pullamak

Allem etmek, kallem etmek

Alnı açık yüzü ak (olmak)

Alnını karışlamak

Alnının akıyla

Alnının ar damarı çatlamak

Alnının damarı çatlamak

Alnının kara yazısı

Al takke ver külâh

Altı alay, üstü kalay

Altı kaval, üstü şeşhane (Şişhane)

Altın babası

Altın bilezik

Altında kalmamak

Altından Çapanoğlu çıkmak

Altından girip üstünden çıkmak

Altından kalkmak

Altını çizmek

Altını üstüne getirmek

Altın kesmek

Altmış altıya bağlamak

Altta kalanın canı çıksın

Alttan (aşağıdan) almak

Alttan güreşmek

Alt yanı çıkmaz sokak

Amana gelmek

Aman dedirtmek (amana getirmek)

Aman dilemek

Aman vermemek

Ana baba günü

Ana kuzusu

Anan yahşi, baban yahşi

Anası ağlamak

Anasından doğduğuna pişman

Anasından doğduğuna pişman etmek

Anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek

Anasını ağlatmak

Anasının gözü

Anasının nikâhını istemek

Anasını sat! (satayım)

Anca beraber, kanca beraber

Anladımsa Arap olayım

Ant içmek (etmek)

Apar topar

Ara (aralarını) bozmak

Ara bulmak

Araları açılmak (bozulmak)

Aralarından kara kedi geçmek (veya aralarına kara kedi girmek)

Aralarından su sızmamak

Arap saçına dönmek

Araya girmek

Araya koymak

Arayı yapmak

Ar damarı çatlamak

Arı kovanı gibi işlemek

Ârif olan anlasın (anlar)

Arka arkaya vermek

Arka (sırt) çevirmek

Arka çıkmak

Arkadan söylemek

Arkadan vurmak

Arka kapıdan çıkmak

Arkası kesilmek

Arkasına düşmek

Arkasında dolaşmak (gezmek)

Arkasını getirememek

Arkasını sıvamak

Arkasını (birine) vermek

Arkası (sırtı) pek

Arkası (sırtı) yere gelmemek

Armudun sapı var, üzümün çöpü var demek

Armut piş, ağzıma düş

Arpa boyu kadar gitmek

Arpacı kumrusu gibi düşünmek

Arpalık yapmak

Art düşünce (niyet)

Asıp kesmek

Askıda kalmak

Askıya almak

Askıya çıkarmak

Aslan payı

Aslan yürekli

Aslı faslı (astarı) olmamak

Astarı yüzünden pahalı olmak

Astığı astık, kestiği kestik

Aşağıdan almak

Aşağı kurtarmaz

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık

Aşağı yukarı

Aşık atmak

Ata et, ite ot vermek (yedirmek)

Ateş almak

Ateş bacayı sarmak

Ateş basmak

Ateşe atmak

Ateşe tutmak

Ateşe vermek

Ateşine (nârına) yanmak

Ateş kesilmek

Ateşle oynamak

Ateş pahasına

Ateş püskürmek

Ateşten gömlek

Atı alan Üsküdar`ı geçti

Atı eşkin, kılıcı keskin

Atın yüğrükse bin de kaç

Atıp tutmak

At oynatmak

Atsan atılmaz, satsan satılmaz

Attan inip eşeğe binmek

Avaz avaz bağırmak

Avucunun içine almak

Avucunu yalamak

Avuç açmak

Ayağa düşmek

Ayağa kalkmak

Ayağı (ayakları birbirine) dolaşmak

Ayağı düşmek

Ayağı düze basmak

Ayağı ile gelmek

Ayağına bağ olmak

Ayağına dolaşmak (veya dolanmak)

Ayağına gitmek

Ayağına kapanmak

Ayağına (ayaklarına) kara su inmek

Ayağını çekmek

Ayağını denk almak

Ayağını kaydırmak

Ayağını kesmek

Ayağının altına almak

Ayağının tozuyla

Ayağını sürümek

Ayağını yorganına göre uzatmak

Ayağı (ayakları) suya ermek (değmek)

Ayak altında kalmak

Ayak atmamak

Ayak diremek

Ayaklar altına almak

Ayakları geri geri gitmek

Ayaklı kütüphane

Ayakta kalmak

Ayak takımı

Ayak uydurmak

Ayak üstü (üzeri)

Ayasofya`da dilenip Sultanahmet`te sadaka (zekât) vermek

Ayıkla pirincin taşını

Ayılıp bayılmak

Ayranı kabarmak

Ayvaz kasap hep bir hesap

Ayyuka çıkmak

Aza çoğa bakmamak

Azizlik etmek

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.