ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

Aradığınız atasözünün ilk harfini seçerek kayıtlı açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Atasözünün anlamını görmek için üzerine tıklayınız

Hay`dan gelen, Hu`ya gider (Selden gelen, suya gider).

Her şakanın altında bir gerçek yatar.

Her işte bir hayır vardır.

Hem kız, hem baldırı düz hem de ucuz olur mu.

Her akla geleni işleme her ağacı taslama.

Her koyun kendi bacağından asılır.

Horoz ölür gözü çöplükte kalır.

Her kuşun eti yenmez.

Her şeyin yenisi, dostun eskisi (makbuldür).

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır

Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

Her işin başı sağlık.

Herkes aklını pazara çıkarmış,yine kendi aklını beğenmiş.

Her zamanı bir sayma.

Her taş baş yarmaz.

Hazıra hanak, pişmişe konak.

Harman yel ile, düğün el ile olur.

Hasta yatan değil, eceli gelen ölür.

Havada ahreni ile uçmayan kuşun sesi havadan değil, tavadan gelir.

Hacı hacıyı Mekke de bulur.

Hacı Mekke de, derviş tekkede

Haddini bilmeyene bildirirler.

Hak deyince akan sular durur.

Hak doğrunun yardımcısıdır.

Helal kazanç ile pilav yenmez.

Huylu huyundan vazgeçmez.

Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke`ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye.

Hak gelince, batıl gider.

Hak yerde kalmaz.

Hak yerini bulur.

Hamala semeri yük değildir (olmaz).

Hamama giren terler.

Haramın temeli olmaz (Haramdan şifa olmaz).

Harman dövmek keçinin işi değil.

Hastalık sağlık bizim (insan) için.

Hatasız kul olmaz.

Hayır dile komşuna, hayır gele başına.

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar söyleşe söyleşe ( konuşa konuşa) anlaşır.

Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur.

Hekimden sorma, çekenden sor.

Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur.

Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma.

Her ağacın meyvesi olmaz.

Her ağaçtan kaşık olmaz.

Her çok azdan olur.

Her damardan kan alınmaz.

Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.

Her Firavun`un bir Musa`sı olur.

Her horoz kendi çöplüğünde öter.

Her inişin bir yokuşu vardır.

Her kaşığın kısmeti bir olmaz.

Herkes bildiğini okur.

Herkesin arşınına göre bez vermezler.

Herkesin ettiği yoluna gelir.

Herkesin tenceresi kapalı kaynar.

Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz.

Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez.

Herkes ne ederse kendine eder.

Her şeyin bir vakti var, horoz bile vaktinde öter.

Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar.

Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.

Her ziyan bir öğüttür.

Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır, ne masat).

Hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmekten.

Hiddetle kalkan nedâmetle oturur.

Hocanın (imamın) dediğini yap (söylediğini dinle), arkasından gitme (yaptığını yapma).

Hocanın (öğretmenin) vurduğu yerde gül biter.

Huy canın altındadır.

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

yusuf berke kaya lütfen daha fazla atasözü verin.
Yazılan 1 yorum görüntüleniyor