ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

Aradığınız atasözünün ilk harfini seçerek kayıtlı açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Atasözünün anlamını görmek için üzerine tıklayınız

Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.

Bal tutan parmağını yalar.

Bekâra karı boşamak kolay gelir.

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.

Bir musibet bin nasihatten iyidir.

Borç yiğidin kamçısıdır.

Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.

Bıçak sapını kesmez.

Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.

Bin bilsen de bir bilene danış.

Bin ölçüp bir biçmeli.

Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.

Bir ağaçta gül de biter, diken de.

Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.

Bülbülü altın kafese koymuşlar "vatanım" demiş.

Bülbülün çektiği; dili belasıdır.

Büyük zekalar birlikte düşünürler.

Bugünün işini yarına bırakma.

Bugün bana ise yarın sana.

Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.

Baba oğula bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir cıngıl üzüm vermemiş.

Bağa gir izin olsunki, yemeye yüzün ola.

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

Bakmadan usta olunsaydı, kediler kasap olurdu.

Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.

Baş nereye giderse, oyak oradadır.

Başsız evin köpeği çok havlar.

Bedava sirke baldan tatlıdır.

Besle kargayı oysun gözünü.

Beş parmağın beşi bir değildir.

Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Bir koyundan iki post olmaz.

Bir yiğit kırk yılda meydana gelir.

Birlikten kuvet doğar.

Boğulursan büyük suda (denizde) boğul.

Boş duranı Allah?da sevmez kuluda.

Baba mirası yanan mum gibidir.(Baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.)

Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım.

Babası ölen bey, anası ölen kadın olur.

Bağ dua değil, çapa dua ister.

Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.(Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun).

Bağlı aslana tavşan bile hücum eder.

Baht olmayınca başa, ne kuruda biter, nede yaşta.

Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma.

Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir.

Bal döksen yalanır.

Bal olan yerde sinek de bulunur.

Bal, bal demekle ağız tatlanmaz

Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa.

Baş başa bağlı, baş da şeriata.

Baskın basanındır.

Baskısız (çivisiz) yongayı (tahtayı) yel (el) alır, sahipsiz tarlayı sel alır.

Bastığın yer bayram olsun.

Başıma uymayan takke elin olsun.

Başındaki fese bak, girdiği kümese bak.

Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin.

Bazen inek, erkek; bazen de dişi doğurur.

Bekâr gözü ile kız alınmaz.

Beleş peynir fare kapanında bulunur.

Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.

Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt.

Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.

Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin.

Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.

Beş kuruşluk fener o kadar yanar.

Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş.

Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.

Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.

Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.

Bir bulutla kış olmaz (Bir çiçekle yaz gelmez).

Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.

Bir dirhem et, bin ayıp örter.

Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.

Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer.

Bir nalına vurur, bir mıhına.

Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden.

Biri eşikte, biri beşikte.

Bitli (kurtlu, çürük) baklanın kör alıcısı olur.

Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim.

Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir.

Boşboğazı cehenneme atmışlar, ?odun yaş? diye bağırmış.

Boşboğazın sigarası yanmaz.

Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir.

Büyük ekmek, büyük bezeden olur.

Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker.

Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği.

Babadan mal kalır, kemal kalmaz.

Babaya dayanma, karıya güvenme.

Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.

Bozacıdan kefil istemişler, şıracıyı göstermiş.

Bağla atını, ısmarla Hakk`a.

Bağlı koyun yerinde otlar.

Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.

Balık baştan avlanır.

Balık baştan kokar.

Balın olsun tek, sinek Bağdat`tan gelir.

Balta değmedik (girmedik) ağaç (orman) olmaz.

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.

Başa gelen çekilir.

Başa gelmeyince bilinmez.

Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

Baş dille tartılır.

Baş kes, yaş kesme.

Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla.

Belâ geliyorum demez.

Beleş atın dişine (yaşına, yularına, dizginine) bakılmaz.

Besle, büyük danayı; tanımasın anayı.

Beterin beteri vardır.

Bıçağı kestiren kendi yüzü suyu, insanı sevdiren kendi huyu.

Bilen bilir, bilmeyen aslı var sanır.

Bin dost az, bir düşman çok.

Bin merak bir borç ödemez.

Bin nasihatten bir musibet yeğdir.

Bin tasa (kaygı) bir borç ödemez.

Bir adama kırk gün deli desen deli olur.

Bir ahırda at da bulunur, eşek de.

Bir başa bir göz yeter.

Bir çöplükte iki horoz ötmez.

Bir deli kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.

Bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz.

Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.

Bir günlük beylik, beyliktir.

Bir insanı tanımak için ya alış veriş etmeli, ya yola gitmeli.

Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.

Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur (vardır).

Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.

Bir selâm bin hatır yapar.

Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele geçersin çekirge.

Bir sürçen atın başı kesilmez.

Bir şeyin önüne bakma, sonuna bak.

Boğaz dokuz (kırk) boğumdur (boğa boğa söyler).

Bol bol yiyen, bel bel bakar.

Borç iyi güne kalmaz.

Borçlunun yalımı alçak olur.

Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir.

Borçtan korkan kapısını geniş (büyük) açmaz.

Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır.

Bostan yeşil (gök) iken pazarlığa oturulmaz.

Boş çuval ayakta (dik) durmaz.

Boş fıçı çok (fazla) langırdar.

Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

Boş torba ile at tutulmaz (Boş torbaya eşek gelmez).

Boynuz kulağı geçer (Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer).

Böyle gelmiş böyle gider.

Buğday başak verince orak pahaya çıkar (kıymete biner).

Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa düşmeyince.

Buğdayın yanında acı ot da sulanır.

Bükemediğin eli öp.

Büyük balık, küçük balığı yutar.

Büyük başın derdi büyük olur.

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.