ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

Aradığınız atasözünün ilk harfini seçerek kayıtlı açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Atasözünün anlamını görmek için üzerine tıklayınız

Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.

Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.

Ağaca dayanma çürür,insana dayanma ölür.

Ağaç ne kadar meyve verirse ,dalı o kadar yere eğilir.

Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.

Ağaç yaş iken eğilir.

Ağır kazan geç kaynar.

Ağır taş batman döver (yerinden oynamaz).

Ağız yer, yüz utanır.

Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

Ak akçe kara gün içindir.

Ak koyunun kara kuzusu da olur.

Al yakışırken, el bakışırken.

Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır (görür).

Açın karnı doyar gözü doymaz.

Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde"demiş.

Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.

Akar su çukurunu kendi kazar.

Akıl akıldan üstündür.

Akıl yaşta değil baştadır.

Akılsız başın zahmetini (cezasını) ayaklar çeker.

Alışmış kudurmuştan beterdir.

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Altın yere düşmeyle değer kaybetmez.(pul olmaz)

Altının kıymetini sarraf bilir.

Anlayana Sivri sinek saz anlamayana davul zurna az.

Arayan belasını da devasını da bulur.

Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır.

Arslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur).

At binenin (iş bilenin), kılıç kuşananın.

At karnından yiğit burnundan bellidir.

Ata et, ite ot verilmez.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Atı alan Üsküdar'ı geçer.

Az veren candan çok veren maldan verir.

Azman olma, uzman ol.

Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.

Acemi katır kapı önünde yük indirir.

Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır.

Aç ayı oynamaz.

Acı acıyı bastırır,su sancıyı.

Adamak kolay,ödemek güçtür.

Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.

Açın imanı olmaz.

Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.

Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.

Aç kurt insana saldırır.

Acele giden ecele gider.

Ağaçlı köyü su basmaz.

Ağaçtan maşa, aptaldan (çingenden) paşa olmaz.

Ağlayanın malı, gülene hayır etmez.

Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar.

Adı çıkmış doksana, hiç inmez seksene.

Ağır otur, batman götür.

Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar.

Akan su yosun (pislik) tutmaz.

Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.

Akşamın hayırından sabahın şeri iyidir.

Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini.

Altın anahtar, her kapıyı açar.

Altın eşik, (gümüş)ağaç eşiğe muhtaçtır.

Aşk olmayınca meşk olmaz.

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

Aş kaşık ile, iş keşik ile.

Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur.

Azıcık aşım, kaygısız (ağrısız) başım.

Azı bilmeyen çogu hiç bilmez.

Azan mevlasınıda bulur, belasınıda.

Az menfaat çok zarara mal olur.

Ayağını yorganına göre uzat.

Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.

Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.

Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.

Atılan ok geri dönmez.

Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.

At yedi günde, it yediği günde belli olur.

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onunda aslı ayrandır.

Arı bal yapacak çiçeği bilir.

Arkadaşını söyleki, sana kim olduğunu söyleyim.

Arayan bulur, iniliyen ölür.

Ananın bastığı yavru incimez.

Anan gibi saç büyütecegine, baban gibi bıyık büyüt.

Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz.

Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

Abanın kadri, yağmurda bilinir.

Acele işe, şeytan karışır.

Acele yürüyen yolda kalır.

Açık yaraya kurt düşmez.

Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin.

Aç koynunda azık durmaz.

Aç köpek fırın yıkar.

Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.

Adamakla mal tükenmez.

Adamın iyisi iş başında belli olur.

Ağlama ölü için, ağla deli için.

Ağlayak da gözden mi olak?

Ağrısız baş mezarda gerek (olur).

Ağzı açık ayran delisi.

Akçe bulsam, çıkı yok.

Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.

Akıllı evladın var, neylersin mali, akılsız evladın var neylersin mali?

Akılsız baştan sefil taban ne çeker.

Akılsız köpeği yol kocatır.

Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü.

Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez.

Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir.

Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi.

Al elmaya taş atan çok olur.

Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun.

Alim unutmuş, kalem unutmamış.

Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir.

Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş.

Allı yelek, pullu yelek, canfes neye gerek?

Anan turp, baban şalgam, sen içinde gülbe şeker.

Ananın bastığı yerde yavru ölmez.

Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al.

Aptal düğünden çocuk oyundan usanmaz.

Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur.

Ar gözden, kar yüzden anlaşılır.

Ar namus tertemiz.

Arap eli öpmek, dudak karartmaz.

Arı satmış namusu tellala vermiş.

Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar.

Arkadaş dediğinin gölgesinde suç islenir.

Arkalı it kurdu boğar.

Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle.

Asil azmaz, bal kokmaz (kokarsa yağ kokar, çünkü aslı ayrandır).

Aslında olan tırnağına getirir.

Aş sabahın iş sabahın.

At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin.

At ile avrat yiğidin ikbalindendir.

At olacak tay yürüyüşünden belli olur.

At yiğidin yoldaşıdır.

At sahibine (biniciye) göre eşer (kişner).

At ver hısım ol, kız ver hasım ol.

At, sahibine göre kişner.

Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır.

Atın iyisi arkadan gelmez.

Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

Atın ölümü arpadan olsun.

Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.

Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.

Avradı er zapdetmez, ar zapt eder.

Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür.

Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz.

Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.

Az sabırda, çok keramet vardır.

Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa.

Azıtmış, kudurmuştan beterdir.

Aba zamanı yaba , yaba zamanı aba alınır.

Ay var yılı besler; yıl var günü besler.

Akıllı at kendine kırbaç vurdurmaz

Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister.

Acemi nalbant gibi kah nalına vurur, kah mıhına.

Akıl kişiye sermayedir.

Ayranım ekşidir diyen olmaz.

Abdala ?kar yağıyor? demişler, ?titremeye hazırım? demiş.

Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur.

Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık.

Acele ile menzil alınmaz.

Acıkmış kudurmuştan beterdir.

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), tatlı söz (dil) yılanı deliğinden (ininden) çıkarır.

Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.

Aç (arık) at yol almaz, aç (arık) it av almaz.

Aç doymam, tok acıkmam sanır.

Aç gözünü, açarlar gözünü.

Aç elini kora sokar.

Açık ağız aç kalmaz.

Açık yaraya tuz ekilmez.

Açık yerde tepecik kendini dağ sanır.

Açılan solar, ağlayan güler.

Açın gözü ekmek teknesindedir (olur).

Aç kurt bile komşusunu dalamaz.

Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.

Aç ne yemez, tok ne demez.

Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.

Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz.

Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz.

Adam adama her daim muhtaç (gerek olur).

Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil (Adam adama yük olmaz).

Adam adamdan korkmaz, utanır (hatır sayar).

Adam adam denmekle adam olmaz.

Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, olmasa da çulu.

Adam adamı bir kere (defa) aldatır.

Adam ahbabından bellidir (Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu diyeyim).

Adamın (insanın) adı çıkacağına (çıkmaktansa) canı çıksın (çıkması yeğdir).

Adamın iyisi alış verişte belli olur.

Adamını yere bakanından, suyun ağır (sessiz) akanından kork (sakın).

Adam olana bir söz yeter.

Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir.

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

Ağacı kurt, insanı dert bitirir.

Ağaç kökünden yıkılır.

Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler).

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır.

Ağır ol, batman gelesin.

Ağır yongayı yel kaldırmaz.

Ağlatan gülmez.

Ah alan onmaz.

Ahlatın (armudun) iyisini ayılar yer.

Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.

Ahmak iti yol kocatır.

Akacak kan damarda durmaz.

Akan suya inanma, el oğluna güvenme.

Akıl için tarik (yol) birdir.

Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır (Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun).

Akıllı hırsız, şaşkın ev sahibini bastırır.

Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.

Akıllıyı arkada tutma, akılsızı kılavuz etme.

Akıl para ile satılmaz.

Akla gelmeyen başa gelir.

Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.

Akraba (dost) ile ye, iç, alışveriş etme.

Akşama karşı gitme, tana karşı yatma.

Alacağın olsunda da alakargada olsun.

Alacakla verecek (borç) ödenmez.

Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.

Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır.

Alçak yer yiğidi hor gösterir.

Alet işler, el övünür.

Al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunsun (gocunur).

Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar.

Allah dağına göre kar verir (verir kışı).

Allah doğrunun yardımcısıdır.

Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.

Allah`ın bildiği kuldan saklanmaz.

Allah kulunu kısmeti ile yaratır.

Allah sabırlı kulunu sever.

Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin.

Allah`tan umut kesilmez.

Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.

Almadan vermek, Allah`a mahsus (yaraşır).

Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma.

Altın eli bıçak kesmez.

Altı olur, yedi olur, hep Allah`ın dediği olur.

Aman diyene kılıç kalkmaz (Eğilen baş kesilmez).

Ana evlâdını atmış, yar başında tutmuş.

Araba devrilince (teker kırılınca) yol gösteren çok olur.

Araba ile tavşan avlanmaz.

Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer.

Ar dünyası değil kâr dünyası.

Arı, kızdıranı sokar.

Arık öküze bıçak çalınmaz.

Arpa eken buğday biçmez.

Aslını inkâr eden (saklayan) haramzadedir.

Âşığa Bağdat sorulmaz (ırak değildir).

Âşık âlemi kör, dört yanını duvar sanır.

Aşını, eşini, işini bil.

Aş taşınca kepçeye paha olmaz.

At, adımına göre değil, adamına göre yürür.

Ata eyer gerek, eyere er gerek.

Atanın (babanın) sanatı oğula mirastır.

Atasını tanımayan Allah`ını tanımaz.

At binicisini tanır (bilir).

Ateşle barut bir yerde durmaz.

Atın bahtsızı arabaya düşer.

Atın ürkeği, yiğidin korkağı.

Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz.

Atlasa kıl yapışmaz.

At ölür, itlere bayram olur.

Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.

Ava giden avlanır.

Av avlayanın, kemer bağlayanın.

Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin.

Ayağı yürüten baştır.

Ayı görmeden bayram etme.

Ayıpsız yâr (dost) arayan, yârsız (dostsuz) kalır.

Ay ışığında ceviz silkilmez.

Aza demişler: ?Nereye??, ?Çoğun yanına? demiş.

Az söyle, çok dinle.

Az tamah çok ziyan getirir.

Abdalın dostluğu köy görünceye kadar.

Adama dayanma ölür, duvara (ağaca) dayanma yıkılır (kurur).

At at oluncaya kadar sahibi mat olur.

Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.