STRONSİYUM - Sr.jpg

STRONSİYUM ELEMENTİ

Periyodik cetvelin IIA grubunda yer alan, gümüş beyazı renkte, alkali toprak metal element. Doğada stronsiyanist (SrCO3) ve selestit (SrSO4) biçiminde bulunur. En çok İskoçya ve ABD'de (Arkansas, Arizona) rastlanır. Klorürünün elektroliziyle ya da oksitinin alüminyumla indirgenmesiyle elde edilir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından kalsiyuma benzer. Nükleer serpinti içinde radyoaktif izotopu olan stronsiyum-90 bulunur. Bu izotop nükleer enerji santrallarında kullanılır. Stronsiyum bileşikleri koyu kırmızı renk veren havai fişek yapımında, ayrıca şekerin rafine edilmesinde kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER