SKANDİYUM - Sc.jpg

SKANDİYUM ELEMENTİ

Periyodik cetvelin IIIB grubunda yer alan, gümüş beyazı renkte, nadir toprak metal element. Çok yaygın ama miktarca çok az bulunan bir elementtir. Uranyum üretiminde yan ürün olarak elde edilir. 3 değerli iyonik bileşikleri, ayrıca kararlı kompleks bileşikleri vardır. Refrakter özellik gösteren skandiyum oksit (Sc2O3), seramik yapımında ve katalizör olarak kullanılır. Seyreltik skandiyum sülfat çözeltisi, bitki tohumlarının daha iyi çimlenmesini sağlar.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER