RUBİDYUM - Rb.jpg

RUBİDYUM ELEMENTİ

Periyodik cetvelin IA grubunda yer alan gümüş beyazı renkte alkali metal element. Doğada bol olmakla birlikte potasyum ve sezyum mineralleri içinde az miktarda rastlanır. Yumuşak ve son derece aktif bir metaldir. Potasyumdan daha aktif olup su ve buzla şiddetle birleşir. Klorüründen elektroliz yöntemiyle ya da karbonatıyla indirgenerek elde edilir. Elektron tüplerinde, tuzları da özel cam ve seramik yapımında kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER