NİKEL - Ni.jpg

NİKEL ELEMENTİ

Periyodik cetvelin VIII'inci grubunda yer alan gri-beyaz renkte metal element. Yeryüzünde en büyük nikel yatakları Kanada'dadır. Doğal olarak sülfürlü ve arsenikli kobalt ve demir cevherlerinde nikolit (NiAs) ve milerit (NiS) alaşımları hâlinde bulunur. Başlıca cevheri olan pentlandite, pirotitin (FeS) içinde rastlanır. Cevherinin kavrulmasıyla elde edilen oksidinin karbon monoksitle indirgenip elektroliz yöntemiyle saflaştırılmasıyla üretilir. Sert ve ferromanyetik bir metaldir. Hava ve suya karşı dayanıklıdır. Asitlerden yavaş etkilenmekle birlikte seyreltik nitrik asitten çok etkilenir. Derişik nitrik asit ise nikeli pasifleştirir. Birçok alaşımın bileşimine girer. Nikel-krom alaşımları yüksek sıcaklıklarda oksitlenmeye dayanıklı olup, elektrik fırınlarında ısıtıcı olarak kullanılır. Nikel levhalar elektrikli kaplama işlerinde anot, toz nikel de hidrojenleme işleminde katalizör olarak kullanılır. Nikelden madenî para ve demir-nikelli Edison akümülâtörleri yapımında da yararlanılır. Sülfürik asitle verdiği bir tuz olan nikel (2) sülfat (NiSO4.7H2O), yeşil renkli olup nikel kaplama banyosunda elektrolit olarak kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER