MOLİBDEN - Mo.jpg

MOLİBDEN ELEMENTİ

Periyodik cetvelin VI B grubunda yer alan gümüş beyazı renkte metal element. Molibdenitin (MoS2), havada kavrulmasıyla elde edilen oksidinin elektrik fırınında kömürle indirgenerek ya da alüminotermi yöntemiyle ferromolibden biçiminde üretilir. Ergime noktasının yüksek oluşundan ötürü elektrik lambalarının filamanında ve fırın ısıtıcılarında destek metali olarak kullanılır. Korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklıkta çalışacak çelik ve alaşımlarda da molibden önem kazanır. Kimyaca aktif değildir, ancak çeşitli kovalent bileşikler oluşturur. Bunlardan bazıları sanayide katalizör olarak kullanılır. Bitkiler için miktarca çok az olmakla birlikte zorunlu bir elementtir. Bakterilerin havanın azotunu alarak azot bileşiklerine dönüştürmeleri olayında da katalizör rolü oynar.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER