MANGANEZ ya da MANGAN - Mn.jpg

MANGANEZ ya da MANGAN ELEMENTİ

Periyodik cetvelin VII B grubunda yer alan grimsi metal element. Doğada pirolüzit (MnO2) ve manganit [MnO(OH)] mineralleri biçiminde bulunur. Elementel manganez, mangan (4) oksidin (MnO2) sıcakta indirgenmesiyle ya da elektroliz yoluyla elde edilir. Genellikle demirle karıştırılarak ferromanganez elde edilmesinde kullanılır. Bu da çeliğe sertlik vermeye yarar (mangan çelikleri). Taş kırma makinelerinin çeneleri bu tür çeliklerden yapılır. Bakırla da sert ve korozyona dayanıklı alaşımlar verir. Yaşam için zorunlu bir elementtir. Bu nedenle gübrelere az miktarda manganez sülfat (MnSO4) konur. Bazı enzimlerin görevlerini yerine getirebilmeleri için manganeze gerek vardır. Radyoaktif izotopu Mn-54 (yarılanma süresi 310 gün), biyokimya araştırmalarında kullanılır. MnO2, pillerde kutuplanmayı önlemeye yarar.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER