MAGNEZYUM - Mg.jpg

MAGNEZYUM ELEMENTİ

Periyodik cetvelin IIA grubunda yer alan gümüş beyazı renkte metal element. Alkali toprak metallerindendir. Doğada en çok bulunan sekizinci elementtir. Başlıca mineralleri dolomit, brusit [Mg (OH)2] ve manyezittir. Birçok başka mineralde de ve ayrıca deniz suyunda çözünmüş olarak (hacim olarak % 0,3, MgSO4 ve % 0,5 MgCl2) bulunur. Bir metreküp deniz suyundan 1,8 kg. magnezyum çıkarılabilir. Ergimiş magnezyum klorürün (MgCl2) elektroliziyle ya da silikotermik yöntemle (dolomitin ısıtılarak kurutulmasıyla elde edilen oksitler karışımının, ferrosilisyum ile yüksek sıcaklıkta indirgenip magnezyum kristallerinin oluşması) elde edilir. Elektroliz yönteminde magnezyum klorür deniz suyundan elde edilebilir. Bunun için deniz suyuna sönmüş kireç karıştırılarak Mg(OH)2 çöktürülür ve çökelek ısıtılarak magnezyum oksite (MgO), bu da kok ve klor gazıyla magnezyum klorüre çevrilir. Yapım işlerinde kullanılan en hafif metal, magnezyumdur. Havada koruyucu bir oksit ve karbonat katmanıyla örtülerek donuklaşır. Havada bir oksijenle birlikte göz kamaştırıcı bir ışık vererek yanar. Bu özelliğiyle flaş lambalarında kullanılır. Magnezyum alaşımları otomotiv, uçak ve uzay araçları sanayiinde büyük önem taşır. Magnezyum oksit, ateşe dayanıklı tuğla yapımında kullanılır. Manyezi adıyla da bilinen bu oksit, magnezyum klorür çözeltisiyle karıştırıldığında dayanıklı bir çimento oluşturduğundan sıva olarak kullanılır. Magnezyum, insan vücudunun % 0,05'ini oluşturur. Birçok enzimin, ayrıca klorofilin de bileşiminde bulunduğundan yaşam için zorunlu bir elementtir.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER