LİTYUM   - Li.jpg

LİTYUM ELEMENTİ

Periyodik cetvelin IA grubunda yer alan metal element. Alkali metallerin ilk elementi metallerin de en hafifidir. Öteki alkali metallerin tersine, canlı dokularda bulunmaz. Başlıca cevherleri karmaşık bir fosfat olan trifilit ve karmaşık bir silikat olan lepidolittir. Ergimiş lityum klorürün (LiCl) elektroliziyle elde edilir. Oda sıcaklığında katıdır. Kurşunlu alaşımları yataklama malzemesi olarak kullanılır. Alüminyumlu alaşımları korozyona dayanıklıdır. Isınma ısısının yüksek oluşu nedeniyle ısı aktarımında lityumdan yararlanılır. Lityum-6 izotopu termonükleer tepkimelerde önem taşır. Yağlama yağlarına lityum stearat katılır. Lityum karbonat (Li2CO3) seramik ve cam yapımında kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER