KRİPTON - Kr.jpg

KRİPTON ELEMENTİ

Periyodik cetvelin 0 grubunda yer alan soy gaz element. Kuru havada hacim olarak yüzde, 0,00011 oranında bulunur. Güçlü elektrik ampullerine, flaş ve elektrik ark lambalarına doldurulur. Elektrik deşarjı altında flüorla birleşerek kripton (2) flüorür (KrF2) bileşiğini oluşturur. Kripton flüorür çok aktif, renksiz, kristal yapılı bir katıdır; oda sıcaklığında yavaş yavaş bozunur ve suyla hidrolize uğrar.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER