KLOR - Cl.jpg

KLOR ELEMENTİ

Periyodik cetvelin VIIA grubunu oluşturan halojenlerden ikinci sırada yer alan element. Doğada deniz suyunda ve çeşitli minerallerde klorürler biçiminde bulunur. Sanayide tuzlu suyun elektrolizi yoluyla üretilir. Laboratuvarda derişik hidroklorik asidin mangan dioksitle ısıtılmasından elde edilir. Yeşil renkli, keskin kokulu, solunum yollarını tahriş edici, boğucu bir gazdır. Havadan 2,5 kat ağırdır. Dolayısıyla kaptan kaba aktarılabilir. 0°C'ta 4 atmosfer basınç altında sıvılaşır. 1 litre suda 2 litre klor çözünür. Çok aktiftir. Bütün metallerle birleşir. Güçlü bir yükseltgendir. Organik bileşiklere etkiyerek hidrojenin yerini alır. Gazı kimyasal silâh olarak kullanılmıştır. Klor çok iyi bir ağartıcı ve dezenfektandır. İçme suları ve yüzme havuzları klorla dezenfekte edilir. Birçok plastik, organik çözücü ve ağartıcı madde klordan elde edilir. Sanayide hidroklorik asit sentezinde kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER