İYOT - I.jpg

İYOT ELEMENTİ

Periyodik cetvelin VII A grubunu oluşturan halojenlerden dördüncü sırada yer alan element. Alt sıralarda yer aldığından aktifliği azdır. Parlak kristalleri hemen süblimleşerek yakıcı mor buharlara dönüşür. Yeryüzünde miktarca az da olsa yaygındır. Çeşitli minerallerde, deniz suyunda, deniz bitki ve hayvanlarında, kaynak sularında çeşitli iyot bileşiklerine rastlanır. İyot, en çok Şili güherçilesinde bulunan kalsiyum iyodattan [Ca(IO3)2] üretilir. Ayrıca deniz yosunlarından, petrolle birlikte bulunan ve sodyum iyodür içeren tuzlu sulardan elde edilir. Kimyasal bakımdan broma benzer. Ancak elektron ilgisi daha az olup, daha kolay yükseltgenir. Tiroit bezinin salgıladığı tiroksin hormonunun bileşenlerinden biri de iyottur. İyot eksikliği guatra yol açabilir. İyot ve bileşikleri antiseptik olarak ve boya üretiminde, ışığa duyarlı olan gümüş iyodür fotoğrafçılıkta, iyot-131 radyoizotopu guatr tedavisinde kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER