İTRİYUM - Y.jpg

İTRİYUM ELEMENTİ

Periyodik cetvelin IIIB grubunda yer alan gümüş beyazı renkte element. Nadir toprak metallerindendir. Çeşitli alaşımlarda kullanılır. Elektron tüplerinin boşaltılmasını sağlamak için elektron alıcı özelliğinden yararlanılır. Renkli televizyonlarda genellikle itriyum oksit kaplı bir ekran aracılığıyla resim elde edilir. Radarlarda ve mikrodalgayla çalışan aygıtlarda itriyum-demir kristaller kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER