GERMANYUM - Ge.jpg

GERMANYUM ELEMENTİ

Periyodik cetvelin IV A grubunda yer alan, gümüş grisi renkte yarı metal element. Gümüş, bakır ve çinkonun sülfürlü minerallerinde ve kömürde bulunur. Bu metallerin üretiminde yan ürün olarak ele geçer. Elmas yapısı gösteren kırılgan bir katıdır. Kimyasal özellikleri bakımından silisyumla kalay arasında kalır. Halojenlerle uçucu katı bileşikler yapar. Açık havada ancak 600C'ta ısıtıldığında oksitlenir. Derişik yükseltgen asitlerden ve ergimiş alkalilerden etkilenir. İki değerlikli bileşikleri germano, dört değerlikliler germani önekiyle adlandırılır. Yarı iletken özelliğinden ötürü elektronik aygıtlarda, özellikle transistörlerde kullanılır. Çeşitli alaşımların, merceklerin ve kızılötesi ışınım istenen pencere camlarının yapımında da kullanılır. Transistörde kullanılacak germanyumun, içinde milyarda bir yabancı atom kalacak biçimde saflaştırılması gerekir.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER