GALYUM - Ga.jpg

GALYUM ELEMENTİ

Periyodik cetvelin III A grubunda yer alan metal element. Sfalerit, pirit, boksit gibi mineraller içinde çok az miktarda galyuma rastlanır. Kimyasal özellikleri bakımından alüminyuma benzer. Ergiyince genleşmeyip sıkışır ve kaynama noktası (2403C) ile ergime noktası arasında, hiçbir metalde (ve öteki elementlerde de) gözükmeyen büyük bir aralık vardır. Bu aralıkta sıvı olarak kaldığından yüksek sıcaklıklar için termometre sıvısı olarak kullanılabilir. Galyumdan elektronik sanayiinde transistör yapımında yararlanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER