FLÜOR - F.jpg

FLÜOR ELEMENTİ

Periyodik cetvelin VII A grubunu oluşturan halojenlerden, ametal element. Açık sarı renkte, keskin kokulu, tahriş edici bir gazdır. Doğada flüorit (flüorspat, CaF2), flüor apatit (CaF2.3Ca3(PO4)2) ve kriyolit (Na3AlF6) mineralleri biçiminde, kaynak sularında flüorürler hâlinde bulunur. En güçlü ve en etkin yükseltgen maddedir. Oksijenden bile elektron alabilir. Potasyum-hidrojen-flüorürün (KHF2) saf sıvı hidrojen flüorür (HF) içindeki çözeltisinden elektroliz yoluyla elde edilir. Eksi 188°C'ta sıvılaşır. En çok kullanılan bileşiği HF'dir. Uranyum heksa-flüorür, uranyumun gaz hâlindeki tek bileşiğidir. Tetraflüorür etilenden elde edilen teflon, yanmayan bir plastiktir. Alev almayan, zehirsiz bir gaz olan freon (CF2Cl2), iyi bir soğutucu ve yangın söndürücüdür. Flüor, %0,1 - 0,2 oranında dişte de bulunur ve dişin çürümesini önler. Toprağa gömülen kemikler, etraftaki flüoru kendilerine çekerler. Böylece bir kemikteki flüor miktarından, kemiğin yaşı saptanabilmektedir. Flüor, roket yakıtı olarak da kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER