BROM - Br.jpg

BROM ELEMENTİ

Periyodik cetvelin halojenler adıyla bilinen VIIA grubunda yer alan koyu kırmızı renkli element. Oda sıcaklığında sıvı olan biricik ametaldir (ergime noktası -7°C, kaynama noktası 59°C). Yakıcı ve zehirli olup kötü kokulu buharı havadan ağırdır. Doğada serbest hâlde bulunmuz. Özellikle deniz suyundaki bromürlerin klorla yükseltgenmesiyle elde edilir. Suda çözünen metal bromürler uyku ilâçları yapımında, ışığa duyarlı gümüş bromür fotoğrafçılıkta, dibrom etan, motor vuruntusunu önleyici sıvılarda, alkil bromürler de antiseptik ve çözücü olarak kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER