BOR - B.jpg

BOR ELEMENTİ

Periyodik cetvelin IIIA grubunda yer alan ametal element. Doğada serbest hâlde bulunmaz. Kernit ve boraks tuzları yaygındır. Kütahya'da kolemanit (Ca2B6 O11. 5H2O) ve Balıkesir'de pandermit (Ca4B10O19. 7H2O) yatakları, dünya çapında önem taşır. Borun siyah renkli, katı üç allotropu vardır. Şekilsizdir. Halojenürlerinin hidrojenle indirgenmesi yoluyla elde edilir. Yüksek sıcaklıklarda aktiftir. Bitkilerin yaşamı için gerekli bir elementtir. Isıya dayanıklı alaşım çelikleri yapımında, bor lifleri, malzeme mukavemetini artırmada, borlu çelik çubuklar nükleer reaktörlerde nötron soğurucu olarak kullanılırlar.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER