ARSENİK - As.jpg

ARSENİK ELEMENTİ

Periyodik cetvelin VA grubunda yer alan yarı metal element. Doğada serbest hâlden çok realgar (AsS, kırmızı zırnık), orpiment (As2S3, sarı zırnık) ve arsenopirit (FeAsS, Mispickel taşı) mineralleri biçiminde bulunur. Filizinin kavrulmasıyla ele geçen As2O3'ün odun kömürüyle indirgenmesi ya da arsenopiritin ısıtılmasıyla elde edilir. İki allotropu vardır: beyaz fosfora benzeyen ametalik sarı arsenik (As4) ve grikırılgan, yarı iletken, kolayca süblimleşen (613°C) metalik arsenik. Bileşikleri çok zehirlidir. Eskiden sodyum ve bakır tuzları haşerelere karşı kullanılırdı; bu yüzden sıçanotu olarak da bilinir. Arsenik zehirlenmesi, dokudaki arseniğin, AsH3 gazına çevrilip alevde ayrıştırılması sonucunda soğuk bir yüzeyde siyah kristaller oluşturmasıyla saptanır. Arsenik, transistörlerde, iletkenliklerini ayarlamak için kirletme maddesi olarak, galyum arsenür de lazerlerde kullanılır.

Yorum Yazabilirsiniz...

RASGELE ELEMENTLER