8.Sınıf fen ve teknoloji dersi genel değerlendirme soruları-3

8.Sınıf fen ve teknoloji dersi genel değerlendirme soruları-3

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız.

bilimsel, toprağı, ayrıştırıcı bakteriler, yağış, yenilenebilir, ekosistemlerin, ekoloji, korunması, erozyon, geri dönüşüm

1. Karbon döngüsünü dengede tutabilmek için........enerji kaynakları tercih edilmelidir.

2. Su döngüsü; buharlaşma, yoğunlaşma ve........evrelerinden oluşmaktadır.

3. İnsanların çevrede bilinçsizce neden olduğu etkiler sonucu bazı türlerin hızla çoğalması, bazı türlerin de azalıp yok olması........değişip bozulmasına neden olur.

4. Azot döngüsünde..... .....çok önemlidir.

5. Canlıların birbirlerini ve cansız çevre ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına........ denir.

6. Toprakların verimli kısımlarının sürüklenerek yok edilmesine........denir.

7. Bilinçli tarım yöntemleriyle........koruyabiliriz.

8. Tüketilen kaynakların...... ......ile ekonomik kullanımı sağla­nabilir.

9. Çevre sorunlarının çözümünde........yaklaşımlar çok önemlidir.

10. Gelecekteki çevrenin bugünden........gerekir.

Çoktan seçmeli soruların uygun cevabını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi en iyi tanımlar?

A) suda yaşayan canlıların tümü

B) karada yaşayan canlıların tümü

C) suda ve karada yaşayan canlıların tümü

D) canlıların birbirine bağlı oluşturduğu sistemler zinciri

2. Bir bölgede havadaki oksijen miktarı giderek azalıyorsa, bunun nedenleri neler olabilir?

I. İnsan nüfusu artmıştır.

II. Hayvan nüfusu artmıştır.

III. Yeşil alan artmıştır.

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I-II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi erozyonun nedenlerinden değildir?

A) yağmur ve sel

B) gübreleme

C) rüzgâr

D) bitki örtüsünün azlığı

4. Aşağıdaki önlemlerden hangisi çevrenin korunmasından etkilidir?

A) yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı

B) bilinçli tarımla toprağın korunması

C) sanayi yapılaşmasında çevresel önlemlerin önceden alınması

D) hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliğin azalmasının nedenidir?

A) yeşil alanların çoğaltılması

B) bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları

C) atıkları zararsız hale getirdikten sonra toprağa vermek

D) geri dönüşümlü madde kullanımı

6. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri atmosferdeki ozon tabakasının incel­mesinde etkilidir?

I.fosil yakıtların kullanımı

II. kloroflorokarbonların kullanımı

III. geri dönüşümlü ürünlerin kullanımı

A) yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

7. Çevre korunmasında en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) tüketim maddelerinin geri dönüşümünü sağlayacak şekilde değerlendirmek

B) tasarrufa önem vermek

C) insanları çevre konusunda eğitmek

D) yenilenemez enerji kaynakları için önlem almak

8. Doğadaki su çevrimi bir fabrika gibidir ve sürekli işler. Bu sistemin enerji kaynağı nedir?

A) fosil yakıtlar

B) güneş

C) elektrik enerjisi

D) jeotermal enerji

9. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?

A) plansız kentleşme B) sulama

C) atıkların denize dökülmesi D) erozyon

10.Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki çevrenin bugünden korunması için alınması gereken önlemlerdendir?

I. sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi çalışmaları

II. tüketim maddelerinin israf edilmeden kullanımı

III. geri dönüşümlü ürünlerin kullanımı

IV. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilirliğini artırma

A) I ve II B. II ve III C. II- III ve IV D. I-II-III ve IV

Ekleyen : Dosyabak.com

8.Sınıf fen ve teknoloji dersi genel değerlendirme soruları-3

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Benzer Dosyalar