8.Sınıf fen ve teknoloji dersi genel değerlendirme soruları-2

8.Sınıf fen ve teknoloji dersi genel değerlendirme soruları-2

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız.

balonlar, Arşimet, basınç, ters, Pascal, yüzdürülebilir, sıcaklıkla, artar, nok­talarına, azalır

1) ........, birim yüzeye etkiyen dik kuvvettir.

2) Kuvvetin etki yüzeyi arttıkça, basınç ........

3) Sıvı basıncı derinliklere doğru inildikçe .......

4) Sıvıların bir noktasına yapılan basınç, o sıvının bütün........ aynen iletilir.

5) Sıcaklık sabit kalmak koşuluyla kapalı bir kaptaki gazın basıncı ile hacmi ........orantılıdır.

6) Kapalı kaplardaki gazların basıncı........değişir.

7) Hidrolojik frenler........yasasına göre çalışır.

8) Cisimlenin yüzme koşulları........yasasından yararlanılarak belirlenir.

9) Cisimler, kütleleri aynı kalmak üzere hacimleri artırılarak

10) ........meteoroloji gözlemlerinde kullanılır.

Çoktan seçmeli soruların uygun cevabını işaretleyiniz.

1)Açık hava basıncını ölçen aletlere ne ad verilir?

A) barometre B)manometre C)higrometre D) dinamometre

2) Aşağıdakilerden hangisi basınç binimidir?

A) Newton B) Pascal C) Watt D) Joule

3.Özdeş kütleler, yandaki şekilde olduğu gibi yerleştirildiğinde, zemine yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki, aşağıdakilerden hangisinde belirtildiği gibi olur?

4.Aşağıdaki araçlardan hangisi, paskal yasasının bir uygulama alanı değildir?

A) manometre B) hidrolik fren C) dişçi koltuğu D. su cenderesi

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Baraj duvarlarının tabanı, üst kısımlarından daha geniş yapılır.

II. Yeryüzünden yükseklere doğru çıkıldıkça basınç azalır.

III. Kan basıncı koldan ve yaklaşık kalp hizasından ölçülür.

A) yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I-II ve III

 

6. Alttaki açık uçlu manometrede A gazının gaz basıncının cm-Hg ve atm olarak değeri nedir?

A) 95-1,25 B) 57-0,75 C) 76-1 D) 19-0,25

 

 

7. Islak çay tabakları üzerindeki bardaklar, arada hava kalmamış ise, tabağı da beraberinde kaldırır. Bu olay aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) katıların basıncı iletmesinin B) açık hava basıncının varlığının

C) basıncın sıcaklıkla ilişkisinin D) basıncın yüzeyle ilişkisinin

8. Bir tahta parçası su yüzeyinde hacminin 'i suyun dışında kalacak şekilde yüzüyor. Tahta parçasının öz kütlesi kaç g/cm3 tür?

A) 0,2 B) 0,4 C) 0,5 D) 0,6

9. Üstteki bakır parçasını su içinde yüzdürebilmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) yarısını kesip ağırlığını azaltmak

B) bakır parçasının ortasından bir delik açmak

C) inceltip, bükerek iç hacmini artırmak

D) suya yavaşça bırakmak

10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Odanın bir köşesindeki esansın kokusu, kısa sürede odanın her tarafına yayılır.

B) Bir cismin suda yüzebilmesi için kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığından büyük olması gerekir.

C) Bir balonun havada yükselebilmesi için havadan daha ağır bir gazla dol­durulması gerekir.

D) Gazların kaldırma kuvveti, sıvıların kaldırma kuvveti gibi hesaplanır.

Ekleyen : Dosyabak.com

8.Sınıf fen ve teknoloji dersi genel değerlendirme soruları-2

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Benzer Dosyalar