8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2

8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2

Fenveteknoloji.Net İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

A-Test sorularını cevaplarını üzerine işaretleyiniz (8 x5 =40 puan)

TÜR

2n

İnsan

46

At

64

Eğrelti Otu

500

Köpek

78

Soğan

16

Güvercin

16

1-Yukarıdaki tablodan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

a) Bitkilerin kromozom sayısı hayvanlardan daha fazladır

b) En gelişmiş canlı eğrelti otudur.

c) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında bir ilişki yoktur.

d) Farklı canlıların kromozom sayısı aynı olamaz

2-Akraba evliliğinin sakıncası nedir?

a) Toplumda hoş bir davranış olarak kabul edilmemesi b) Çekinik karakterlerin ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olması

c) Kan uyumazlığının fazla oranda açığa çıkması d) Kanunen yasak olması

3-Bir DNA'da toplam 1200 nükleotit vardır. Bu DNA molekülünde Adeninler Guaninlerin 3 katı olduğuna göre varsa Guanin sayısı kaçtır?.

a) 100 b) 150 c) 450 d) 600

4-Aşağıdaki özelliklerden hangisi DNA molekülüne ait değildir?

a) Çift iplikli sarmal yapıya sahiptir. b) Yapısında Adenin, Timin ,Guanin ve Sitozin Organik bazları bulunur

c) Kendini eşleyebilir d) Adenin ile Guanin , Timin ile Sitozin karşılıklı gelir ve sayıları eşittir.

5- Hemofili ( kanın pıtılaşmaması ) hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır ?

a) Hemofili kalıtsal bir hastalıktır. b) X geni tarafından taşınan bir hastalıktır.

c) Hemofili kızların hemofili erkeklere göre yaşama şansı daha azdır. d) En çok kızlarda görülür.

6-"Ali gözleri masmavi,esmer tenli,kaslı bir vücuda sahip siyah ve uzun saçlarıyla farklı bir çocuktu" cümlesinde Ali'nin kaç kalıtsal özelliğinden bahsedilmiştir ?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

7- I-Mitoz bölünme II-Mayoz Bölünme III-Döllenme

Yukarıdaki olaylardan hangileri kromozom sayısının değişmesine neden olur ?

a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I,II ve III

8Siyah saçlı anne ile siyah saçlı babanın sarı saçlı bir çocuğu olmuştur.

Çocuğun sarı saçlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

a) Siyah saç geninin çekinik olması b) Anne ve babanın saf döl olması

c) Anne ve babada çekinik sarı saç geninin olması d) Annenin saf döl babanın melez döl olması

B-Aşağıda gerçekleşen olayları verilen olaylarla ilişkilendirin.(10 puan)

1- Büyüme 2-Üreme 3-Yenilenme 4-Mutasyon 5-Modifikasyon

1-( ) Öğrencinin boyunun uzaması

2-( ) Gül bitkisinin dalından yeni bitkinin oluşması

3-( ) Kuzunun koyun haline gelmesi

4-( ) Deride açılan yaranın iyileşmesi

5-( ) Amipin bölünerek çoğalması

6-( ) Güneşte kalan insanların ten renginin bronzlaşması

7-( ) Hemofili hastalığının oluşması

8-( ) Dişi arılardan iyi beslenenin kraliçe arı olması diğerlerinin işçi arılar olmaları

9-( ) Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi

10-( ) Kanser hücresinin oluşması

C-Aşağıda Mitoz ve Mayoz bölünmeye ait özellikler karışık verilmiştir. Bu özelliklerin her biri için verilmiş sıra numaralarını, ait olduğu kutucuklara yazınız.(10 puan)

1- Canlılarda çeşitliliği sağlar

2- Üreme ana hücrelerinde görülür

3- Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde yaraların iyileşmesini ve büyümeyi sağlar

4- Sonuçta 4 hücre oluşur

5- Vücut hücrelerinde görülür

6- Sonuçta 2 hücre oluşur

7- Canlıların nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar

8- Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır

9- Parça değişimi görülür

10- Gerçekleşmezse canlıda kısırlık görülür

MİTOZ

MAYOZ

D.Aşağıdaki sorulara uygun cevabı veriniz.(20 puan)

SIRA

BİLGİ

CEVABINIZ

1

Tek başına kendi özelliğini gösteremeyen gen

2

Yapısında şeker,fosfat ve organik baz bulunan yapısal birim

3

Bir canlının genleri ve çevrenin etkisiyle kazandığı dış görünüş

4

Hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yapı

5

Bir bireyin sahip olduğu genlerin tamamıdır

6

Canlının neslini devam ettirmesi için gerekli olan olay

7

Kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır

8

Bulunduğu her ortamda özelliğini gösterebilen gendir

9

Mayoz bölünmede homolog kromozomlar arasındaki gen alışverişi

10

3 kızı olan bir ailenin 4.çocuklarının erkek olma olasılığı

Başarılar

Ekleyen : Fenveteknoloji.Net

8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Benzer Dosyalar