7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 1

7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 1

………….. İLKÖĞRETİM OKULU

7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMASI

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.( 20 Puan)

( terleme, renk körlüğü, üretra, üreter, insülin, glukagon, iris, boşaltım, kalın bağırsak, karaciğer, idrar kesesi, mekanik sindirim, üreter,nöron , ince bağırsak, glukagon, beyin, nefronlar, mide ! bazı kelimeler boşta )

1)Kırmızı ve yeşil renklerin birbirinden ayırt edilemediği göz kusuruna……………………….…..…………….. denir

2)Besinlerin içerisinde kalan su ve mineraller ….......................................................tan emilir.

3)İdrarı böbrekten idrar kesesine taşıyan yapı …………….…………………………’dir.

4)Deri vücudumuzdan suyun ve tuzun fazlasını .................................... yoluyla dışarı atar.

5).................................................. boşaltım maddelerini kandan süzer ve idrar oluşumunu sağlar.

6)İdrarı vücudumuzdan ..................................... dışarı atar.

7)Sinir hücrelerine…………….………….…… ..denir.

8)Gözün renkli kısmına…………….………… denir.

9)Pankreastan salgılanan .......................................... kan şekerini düşürür.

10)Hem sindirim hem de boşaltımda görev alan organımız…………………………………………………dir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.( 10 Puan)

1-() Beyincik vücudumuzun hareket ve denge merkezidir.

2-() Sindirime yardımcı olan salgı bezleri sadece ağızda bulunur.

3-() Vitaminlerin sindirimi kalın bağırsakta gerçekleşir.

4-() İnsanlarda sindirimin temel amacıkanı temizlemektir.

5-() Vücudumuzun bütünlüğü sinir sistemi ve iç salgı bezlerinin beraber çalışmasıyla sağlanır.

6-() Tiroit bezi salgıladığıhormonlarla diğer iç salgı bezlerini kontrol eder.

7-() Heyecanlanma,korkma ve öfkelenme gibi durumlarda kandaki adrenalin artar.

8-() Göz temel olarak sert tabaka,damar tabaka ve ağ tabakadan oluşur.

9-()Omurilik; düşünülmeden ani olarak yapılan hareketlerin merkezidir. Bu hareketlere de refleks denir.

10-() Şaşılık tedavi edilemeyen bir göz kusurudur.

C.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yanda sinir sistemi organları görülmektedir. soru

Organların isimlerini boş

kutucuklara yazınız.(10Puan)

2.Karbonhidratların,proteinlerin ve yağların sindiriminin nerede başlayıp nerede bittiğini

yazınız.(10 Puan)

Karbonhidratların sindirimi……………..…………….….. başlar,…………………………………………………. biter.

Proteinlerin sindirimi………………..…..…………... başlar,…………………………………………………. biter.

Yağların sindirimi…………………………...…….. başlar,…………………………………………….……. biter.

3.Merkezi sinir sistemi organlarının ve salgı bezlerinin yaptıkları görevleri yanlarına eşleştiriniz. (10 Puan)

() Kanşekerini ayarlar 1-Omurilik soğanı

() Korku anında kalp atışını ve solunumu hızlandırır 2-Omurilik

() İç organların çalışmasını denetler 3-Beyin

() Refleks hareketlerin yönetim merkezi 4-Beyincik

() Tüm iç salgı bezlerini denetleyen ve düzenleyen iç salgı bezi 5-Tiroit bezi

() Dişiye özgü özellikleri ortaya çıkaran, üreme olaylarını düzenleyen iç salgı bezi 6-Böbreküstü bezi

() Öğrenme–hafıza-yönetim merkezi 7-Pankreas

() Denge ve hareket merkezi 8-Hipofiz

() Büyüme ,gelişme ve kimyasal olaylarıdüzenler 9-Yumurtalık

() Acıkma susama uyku ve uyanıklık gibi olayları düzenler


C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği üzerinde işaretleyiniz. ( 40 Puan)

1. Hangi salgı bezinin salgıladığı hormon doğru verilmiştir?

A)Hipofiz bezi – Büyüme hormonu

B)Böbrek üstü bezi – İnsülin hormonu

C)Pankreas- Adrenalin hormonu

D)Tiroit bezi – Glukagon hormonu

2.Ağız ? Yemek borusu Mide ? Kalın bağırsak

Yukarıda besinlerin sindirim sisteminde izlediği yol verilmiştir. Buna göre boşbırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Yutak – İnce Bağırsak

B)Yutak –Anüs

C)Ağız–İnce Bağırsak

D)Soluk Borusu–Anüs

3. Uzaktaki cisimleri net olarak görüpte yakındaki cisimlerin bulanık görünmesine neden olan göz kusuru hangisidir?
A) miyopB) hipermetrop

C)şaşılıkD) katarakt

4. Aşağıda verilen yapı ve organlardan hangisi boşaltım sisteminde bulunmaz?

A) ÜretraB) Böbrekler

C)İdrar kanalıD) Kalın bağırsak

5. Aşağıda vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinler ve vücuttaki görevleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Vitaminler –Düzenleyici

B) Proteinler-Yapıcı ve onarıcı

C) Yağlar -Düzenleyici

D) Karbonhidratlar – Enerji verici

6. Aşağıdakilerden hangisi beynin görevidir?

A) Nefes alma, yutkunma ,hapşırma gibi olayları kontrol eder.

B) Refleks davranışlarımızı gerçekleştirir.

C) Konuşma ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar.

D) Kol ve bacaklarımızdaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar.

7.) Aşağıdakilerden hangisi refleks değildir?

A) Araba sürmekB) Yüzmek

C) Örgü örmek D) Ders çalışmak

8.) Aşağıdaki besin gruplarından hangisi sindirime uğramadan doğrudan kana geçer?

A) VitaminlerB) Karbonhidratlar

C) YağlarD) Proteinler

9.) Aşağıdaki tabloda 4 kişinin idrarında bulunan maddeler verilmiştir. Buna göre bu kişilerden sağlık durumu en kötü olan hangisidir? ( +:var, -: yok )

Alyuvar

Su

Üre

Tuz

Filiz

-

+ +

+

+ +

Cesur

+

+

+ +

+ +

Fatma

+ +

+

+

+ +

Ayşe

+ + +

+

+ +

+ +

A) FilizB) CesurC) FatmaD) Ayşe

10.)Burcu’nun tek böbreği ameliyatla alınmıştır.

Buna göre burcunun sağlık durumu ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Burcu’nun diğer böbreği iş göremez ve hayati tehlike başlar.

B) Burcu’nun diğer böbreği daha fazla kan süzeceği için Burcu, bol miktarda su tüketmelidir.

C) Ameliyatla alınan böbreğin işini karaciğer üstlenir.

D) Sağlam böbrek , hasta böbreğin alınmasından etkilenmez.

fenveteknoloji.net

Ekleyen : Fenveteknoloji.Net

7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 1

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

suskun melek cok fazla soru olmus cocukşarın kafası dolar ve cocuklar yapmak icanı istemez cünkü cocukların ilgisini çeken gzl resımler yok
Yazılan 1 yorum görüntüleniyor
Benzer Dosyalar