6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I.DÖNEM I. YAZILI SINAVI

A) Aşağıdaki cümlelerin hangilerinin doğru (D) hangilerinin yanlış (Y) olduğunu başlarındaki boşluklara belirtiniz? (20p)

1. (..) Spermler peniste üretilir.

2 . (..) Çiçek, çiçekli bitkilerin üreme organıdır.

3 . (..) Tohum kabuğu embriyonun gelişimi için gerekli besini sağlar.

4 . (..) Hücreler bir araya gelerek organları oluşturur.

5 . (..) Ergenlik dönemi her insanda aynı dönemde başlar ve sonlanır.

6. (..) Çiçeklerde tozlaşma sadece böcekler yardımıyla gerçekleşir.

7.(..) Üreme bir organizmanın canlılığını sürdürmesi için gereklidir.

8. (....) Organik tarımda amaç; kimyasal gübre kullanımını yaygınlaştırmaktır.

9. (..) Sentrozom bulunan bir hücrede hücre duvarı bulunur

10. (...) Tohum kabuğu embriyonun gelişimi için gerekli besini sağlar

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru ve anlamlı bir cümle olacak şekilde verilen sözcük veya ifadelerle tamamlayalım.(20 p )
TOZLAŞMA, ZİGOT, ÇEKİRDEK, DOĞURARAK, YUMURTA KANALI, DOKU, DİŞİCİK TEPESİ, YUMURTLAYARAK , BAŞKALAŞIM, ERGENLİK

1. Polenlerin rüzgar,hayvanlar ve su aracılığı ile dişi üreme organının tepeciğine taşınması olayına...........denir.

2. İnsanlarda bedensel ve ruhsal yeteneklerin en üst düzeyde gelişmesine........... denir.

3. Döllenmiş yumurta hücresine.........denir.
4. Hücrenin kalıtsal yapılar taşıyan ve yönetim merkezi olan kısmı.........tir.

5. Kuşlar............,Kurbağalar..............geçirerek ve inek ............çoğalırlar.


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( 40 p)

1. Aşağıdaki organellerden hangisi hücrede enerji üretim görevini yapar?
A) Koful B) Mitokondri C) Hücre zarı D) Kloroplast


2.Aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru bakımı gözlenir?

A) Kelebek B) Örümcek C) Kaplan D) Yılan

3. I. Hücreyi korumak

II. Hücreyi biçimlendirmek

III Hücrenin madde alışverişini denetlemek

Yukarıda verilen özellikler hücrede bulunan hangi organelin görevlerindendir?
A)Sitoplazma B)Hücre çeperi C)Çekirdek D)Hücre zarı

4. Aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde yer almaz?
A) Yumurtalık B) Testis C) Döl yatağı D) Yumurta kanalı

5. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi üreme şekli açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Kaplumbağa B) İnsan C)Yarasa D)Tilki

6 .Hücrelerde besin ve madde fazlası aşağıdaki organellerden hangisinde depolanır?
A) Mitokondri B) Koful C) Kloroplast D) Ribozom

7. Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?
A) Maymun B)Yılan C) Kelebek D) Deniz Yıldızı

8. Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve gelişmeyi etkileyen zararlılardan değildir?

A) Sigara B) Uyuşturucu C) Alkol D) İlaç

D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız.(10p)

2. Hücre nedir? Hücre kaç kısımdan oluşur?

Ekleyen : Dosyabak.com

6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Benzer Dosyalar