5.Sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 3.yazılı sınav soruları

5.Sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 3.yazılı sınav soruları

2.DÖNEM 5.SINIF FEN VETEKNOLOJİ DERSİ  3.YAZILI SINAVI SORULARI

          ADI SOYADI

          SINIFI:                                                NO:                                                                     …/…./2009         

çevre-kulakları-yaprak dökümü-sıcak kanlı- ses -böcekler-havadan-plâstik-yumurta-klorofilleri-taç yaprak- ışık -sera-içgüdü-hepçiller-fotosentez-ortak-yararlı- -mikroskobik- Röntgen

 

              Aşağıdaki tümceleri yukarıdaki uygun tümcelerle tamamlayın. (1x20=20  puan)

     *. Solunum, boşaltım ve çoğalma canlıların …………özelliklerindendir.

    *. Canlılar genel olarak; bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve …………. canlılar olmak üzere

          dört grupta incelenir.

    *. Yapraklar solunum için gerekli oksijeni genelde alt yüzeyinde bulunan …………. alırlar.

    *. Bitkiler …………. ile besin oluştururlar.

    *. Bitkiler boşaltımlarını terleme ve ……………… ile yaparlar.

    *. Çiçekte renkli ve güzel kokulu bölüm ………. tır.

   *. Kuşlar …………… omurgalı hayvanlardır.

   *. Hayvanların doğuştan sahip oldukları davranışlara …….. denir.

   *. Yarasaların gözleri iyi görmez, …………. hassastır.

   *. Kurbağalar … …………. ile çoğalırlar.

   *. Kelebek, …… ……. sınıfından olduğu halde kuşlar gibi kanatları ile uçar.

   *. Mantarlar, …………………olmadığı için kendi besinlerini yapamazlar.

   *. Sütü yoğurt ve peynire dönüştüren …… ……… bakterilerdir.

   *. Isı, ışık ve yağışlar bir yaşam alanının …………. koşullarını belirler.

   *   Maddenin titreşimi sonucu............meydana gelir.

   *...............olmasaydı görme olayı da olmazdı.

   *. Hem etle, hem de otla beslenen canlılara …… ………… denir.

    *   .................X ışınlarının tıptaki kullanım alanlarıdır.

    *. Baca gazlarının atmosferin üst katmanlarına birikerek ortalama sıcaklığı yükseltmesine ……....etkisi denir.

    *. Naylon ve ………… doğada parçalanmadığı için çevre kirliliğine neden olurlar. 

                 Aşağıdaki sorularda verilen seçeneklerden doğru olan seçeneği işaretleyiniz

 1-   Güneş’in gökyüzünde farklı zamanlarda farklı yerlerde görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (4 Puan)

      A) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dönmesi           B) Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi

      C) Dünya’nın Ay’ın çevresinde dönmesi     D) Ay’ın Dünya’nın Çevresinde dönmesi

 2- Aşağıdakilerden hangisi yaprağın görevlerinden biri değildir? (4 Puan)

      A) Terleme     B) Solunum yapmak    C) Besin yapmak     D) Çiçeği taşımak

 3-Bir maddenin saydam olup olmadığını aşağıdakilerden hangisini deneyerek anlayabiliriz? (4 Puan)

   A)Sesi geçirip geçirmediğine bakarak                               B)Suyu geçirip geçirmediğine bakarak

   C)Elektriği geçirip geçirmediğine bakarak                        D)Işığı geçirip geçirmediğine bakarak

 4-  I.deniz        II.buz          III.boşluk

   Yukarıdaki ortamlardan hangisinde veya hangilerinde ses yayılır? (4 Puan)

  A)yalnız I                     B)I ve II                        C)I ve III                          D)II ve III

 5-Aşağıdaki ortamlardan hangisinde yoğun bir ses bulunmaz? (4 Puan)

   A)fabrika                      B)hava alanı                  C)kütüphane                    D)konser salonu

 6-Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ürünü ses kaynağı değildir? (4 Puan)

   A)radyo                        B)bülbül                        C)televizyon                    D)fabrika

 

 

 7-Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir? (4 Puan)

   A)tahta                          B)cam                           C)taş                                D)buzlu cam

 8-Gölge boyu aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? (4 Puan)

   A)Işığın konumuna         B)Cismin boyuna         C)Işığın cisme olan yakınlığına      D)Cismin rengine

 9-Aşağıdaki maddelerden hangisi saydam değildir? (4 Puan)

   A)Ayna                        B)Pencere camı             C)Cam kavanoz              D)Su

 10-Aşağıdakilerden hangisinin gölgesi oluşmaz? (4 Puan)

   A)yaprak                     B) bulut                         C)uçurtma                        D)hava

 11-Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayılmasının sonuçlarından değildir? (4 Puan)

   A)Ay tutulması          B)Güneş tutulması             C)Koyu rengin ışığı emmesi            D)Gölge oluşumu

 12-Güneş ve Ay tutulması olaylarının gerçekleşmesinde asıl etken aşağıdakilerden hangisidir? (4 Puan)

   A)Ay’ın kendi etrafında dönmesi                           B)Işığın her yöne yayılması

   C)Dünya’nın kendi etrafında dönmesi                   D)Işığın opak maddelerden geçmemesi

 13-I.Enerji türüdür  II.Dalgalar halinde yayılır  III.Çevre kirliliğe neden olabilir   IV.doğrusal yayılır

    Yukarıdakilerden hangileri ses ve ışığın ortak özelliklerindendir? (4 Puan)

   A)I, II                           B)I, II, III                        C)I, III,                      D)II, III, IV

 14-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (4 Puan)

   A)Maddesel olmayan ortamlarda ses yayılamaz                                 B)Işık doğrular boyunca yayılır

   C)Değişik maddelerden yapılmış cisimlerden farklı sesler çıkar        D)Havasız ortamlarda ışık yayılamaz

 15”Eve yaklaştıkça heyecanım artıyordu. Önümde uzayan gölgemi izleyerek yoluma devam ediyordum.

      Gölgem ve ben batıya doğru koşar adımlarla yol alıyorduk.”

    Yukarıdaki anlatımı yapan kişi günün hangi saatinden söz etmektedir? (4 Puan)

   A)sabah                       B)öğle                             C)ikindi                           D)akşam

 

 16-Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özellikleri ile ilgili değildir? (4 Puan)

a-      Sıcak ve soğuk ortamlarda yaşayabilirler.

b-     Uygun nem, sıcaklık ve besin bulduğunda hızla çoğalırlar.

c-      Canlı vücudunda yaşayamaz.

d-     Toprakta, tatlı ve tuzlu sularda yaşayabilir.

 

  17-Aşağıdakilerden hangisi memelilerin ortak özelliğidir? (4 Puan)

  a)Yumurta ile çoğalma                              b)Solungaçları ile soluk alıp verme

  c)Vücutlarının tüylerle kaplı olması           d)Yavrularını sütle besleme

 

  18-Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin temel görevidir? (4 Puan)

a)      Üremeyi sağlamak      b)Güzel kokmak   c)Solunum yapmak   d)Bal yapılmasını sağlamak

  19-Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnektir? (4 Puan)

a)Papatya         b) Zambak           c) Lale               d) Eğrelti

 

20-Yaprağın görevleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (4 Puan)

      a)Bitkinin solunumu için gaz alış verişini yapar.      b)Bitkinin üreyerek çoğalmasını sağlar.

       c)Bitkinin fotosentez ile besin ihtiyacını sağlar.      d)Bitkinin terleme ile fazla suyu atmasını sağlar

Ekleyen : Marin

5.Sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 3.yazılı sınav soruları

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Benzer Dosyalar