4.sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

4.sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

GÜZELTEPE İLKÖĞRETİM OKULU2011/2012 EGİTİM ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFI FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ 2. YARIYIL 2. YAZILI SORULARI

S.1- Aşağıdakilerden hangisi Dünya'mızın katmaları arasında yer almaz?

A) Hava küre B) Deniz küre C)Taş küre D) Ateşküre

S.2-Aşağıdakilerden hangisi su kürenin öğelerinden biri değildir?

A) Göller B)Akarsular C)Yer altı suları D) Magma

S.3-Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların canlı varlıklar üzerinde yarattığı etkiler arasında yer almaz?

A) Yemekleri ve sütü bozar. B)Hamurun mayalanmasını sağlar.

C) Bitki ve hayvanlara canlılık katar. D)Sütü peynir ve yoğurda dönüştürür.

S.4-Aşağıdaki varlıklardan hangisi uyku halinde iken uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterir?

A) Et B)peynir C) yumurta D) yoğurt

S.5- Dünya'nın merkezinde bulunan katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer kabuğu B) Ateş Küre C)Ağır Küre D)Manto

S.6-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya'nın katmanları dıştan içe doğru sıralanmıştır?

A) Su küre-taş küre-hava küre-ateş küre-ağır küre B)Hava küre -taş küre-su küre -ağır küre-ateş küre

C)Hava küre- su küre-ağır küre-taş küre-ateş küre D)Hava küre-su küre-taş küre-ateş küre -ağır küre

S.7-Ekonomik değere sahip mineral ve kayaçlara ne denir?

A) moloz B) madde C) mineral D) maden

S.8-Aşağıdakilerden hangisi canlılara ait ortak özellik değildir?

A) Hareketlidir B)ürer C)beslenir D) Hareketsisdir

S.9-Dünya'dakibir noktadan harekete başlayan uçak, daima aynı yönde hareket ederse aynınoktaya geri döner.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın çok büyük olması B)Dünya yüzeyinin karalardan ve denizlerden oluşması

C) Dünya'nın şeklinin yuvarlak olması D)Dünya'nın çevresinin atmosferle çevrilmiş olması

S.10-Bir cisme kuvvet uygulandığında cisimler harekete geçer. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun bir hareket değildir?

A) Bir futbolcunun ayağıyla topa vurması. B) Rüzgârın yelkenli bir gemiyi yüzdürmesi

C) Durakta yolcu bekleyen bir otobüs D)Basketbolcunun topu potaya atması

S.11-Canlının hacim ve kütlesinin artmasına ne ad verilir?

A) beslenme B)büyüme C)çoğalma D)üreme

S.12-Aşağıda bazı yaşam alanlarında bulunabilecek canlılar verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Tırtıl - yeşil yapraklarda B) Solucan - toprak altında

C)Karınca - nehirde D) midye - denizlerde

S.13-Bitkiler boşaltım ihtiyaçlarını hangi organlarıyla yaparlar?

A) dallarıyla B)gövdeleriyle C) kökleriyle D) yapraklarıyla

S.14-Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıkların özelliklerinden biri değildir?

A) beslenemezler B)hareket edemezler C)çoğalırlar D) solunum yapamazlar

S.15- Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak ileri sürülemez?

A) Uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra direkleri ve sonra da gövdesi görülür.

B) Bir gemiyle hep aynı yöne doğru gidildiğinde bir süre sonra aynı yere dönülür.

C) Ay tutulmasında Dünya'mızın gölgesinin Ay üzerine eğri bir biçimde düşmesi.

D) Dünya'mızın 70/100 nin denizlerden oluşması

S.16-Dünya'mızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır?

A) 1/4 karalar B) 1/3 karalar C) 1/5 karalar D) 2/4 karalar

3/4 sular 2/3 sular 4/5 sular 2/4 sular

S.17-Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

A)Egzoz gazları B)çöpler C)suni gübreler D)sigara izmaritleri

S.18-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ses dalgalar halinde yayılır. B) Titreşen cisimler ses üretir.

C) Gök gürültüsü yapay ses kaynağıdır. D) Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar.

köpek - taş - toprak - böcek - ağaç - insan - su - ot

S

.19- Yukarıda verilen varlıklardan kaç tanesi canlıdır?

A) 2 B) 4 C)5 D) 7

S.20- Bir tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur?

A) Su B) ışık C)hava D) uygun sıcaklık

Her sorunun puan değeri (5) puandır. Başarılar dilerim.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

ALİ AKDEMİR- 4/ASINIF ÖĞRETMENİ

Ekleyen : Dosyabak.com

4.sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Benzer Dosyalar