4.sınıf Fen ve Teknoloji dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

4.sınıf Fen ve Teknoloji dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

4. SINIF FEN VE TENOLOJİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

Adı Soyadı:........... Tarih: .../04/2012 Aldığı Puan...

A) Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyin ( Her doğru cevap 4 Puan)

1.) Kafatasının yapısına ait özellikler hangi seçenektedoğru verilmiştir?

A) Kısa kemiklerin oynamaz eklemlerle bir araya gelmesinden oluşmuştur

B) Yassı kemiklerin oynamaz eklemlerle bir araya gelmesinden oluşmuştur.

C) Yapısında oynar eklemler mevcuttur.

D) Uzun kemiklerden Oluşmuştur

2.)

Görsellerde numaralandırılan sağlıklı insanların bir dakikadaki nabız sayılarının çoktan aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 1-3-2 B) 2-1-3 C) 2-3-1 D) 3-1-2

3.) Burun Yutak Gırtlak A Akciğer

Yukarıda soluk alırken havanın izlediği yol verilmiştir.

Buna göre "A" harfiyle belirtilen ye­re hangi organımız yazılmalıdır?

A) Yemek borusu B) Soluk borusu C) Diyafram D) Ağız

4.)

Yelda maddeler arasındaki ısı alışverişini gözlemlemek için yukarıdaki şekildeki düzenekleri hazırlıyor. İçinde 20 derece sıcaklıkta su bulunan I. Kaba buz,70 derece sıcaklıkta su bulunan II. Kaba 40 derecede demir,60 derece sıcaklıkta su bulunan III. Kaba ise 120 derece sıcaklıkta bakır parçası atıyor.

Buna göre kaplardaki suyun sıcaklıklarında nasıl bir değişme gözlenir?

I II III

A) azalır azalır artar

B) azalır artar azalır

C) artar artar azalır

D) artar azalır artar

5.)

20 derece sıcaklıktaki kaşık, aşağıdaki kaplardan hangisinde bir süre bekletilirse ısınır?

A) B) C) D)

6.) Elif sıvıların özelliklerini merak ettiği için bir deney tasarlıyor. Sürahideki

suyun bir kısmını bardağa boşaltıyor. Ve suyun taştığını görüyor.

Elif bu deneyle, aşağıdaki yargılarından hangilerine ulaşabilir?

I. Sıvıların belli bir hacmi vardır.

II. Sıvıların belli bir şekli vardır.

III. Sıvılar akıcıdır.

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

7.) Görme olayını yandaki çizimle arkadaşlarına anlatacak

olan Göktuğ' un, anlatım sırasında kaç numaralı okları

kullanmasıgerekir?

A) 1-3 B) 1-4 C) 2-5 D) 3-2

8.) Bir mum yakıp, üzerini karton kutuyla örtelim. Bu karton kutunun her neresinden

delersek delelim ışığın dışarı çıktığınıgörürüz.

Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Mum doğal bir ışık kaynağıdır.

B) Işığın yayılması için havaya ihtiyaç vardır.

C) Işık her yönde yayılır.

D) Karton saydam bir maddedir.

9.) I. Işığın kullanım yeri

II. Miktarı

III. Yönü

IV. Zamanı

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlış olursa ışık kirliliği oluşur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III D) I, II, III ve IV

10.) Hangi konumda sesin şiddeti en fazladır?

A)1 B) 2 C)3 D) 4

11.)

Yukarıdaki canlılardan hangileri insan kulağının işitemeyeceği sesleri işitebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I,II ve III

12.) Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızınşeklinin küreye benzediğini kesin ola­rak

kanıtlar?

A) Uzaydan çekilmiş fotoğraflar

B) Mevsimlerin oluşması

C) Gece ve gündüz oluşması

D) Güneş'in hep doğudan doğması.

13.) Dünya'mızın katmanlarıaşağıdaki görselde numaralandırılmış olarak verilmiştir.

1,2,3 sıralamasıyla, aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Su küre çekirdek atmosfer

B) Su küre yer küre atmosfer

C) Atmosfer su küre çekirdek

D) Yerküre su küre çekirdek

14.)

I. Dünya'nın yuvarlak olduğunu görüşünü ortaya atan ilk bilgindir.

II. İcat ettiği teleskopla yaptığı araştırmalar sonucunda Dünya'nın yuvarlak

olduğunu kanıtlayan bilgindir.

III.Dünya'da bir noktadan başlayıp, hep aynı yöne giden birinin yine başladığı

noktaya döneceğini düşünen denizcidir.

Yukarıda verilen bilim adamları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Magellan - Pisagor - Galileo

B) Pisagor- Magellan - Galileo

C) Galile -Pisagor - Macellan

D) Pisagor - Galileo - Macellan

15.) Dünyamızın merkezine doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisinin giderek art­ması beklenir?

A) petrol B) sıcaklık C) soğuk D) taş

B) Aşağıdaki ifadeleri uygun şekilde eşleştirerek anlamlı birer cümle oluşturun.

(Her cümle 2 puan. Toplam 14 puan)

( 1 ) İnsan sesi ( ) ses kaynağından uzaklaştıkça azalır.

( 2 ) El feneri ( ) doğal bir ses kaynağıdır.

( 3 ) Yüksek ses ( ) yapay bir ses kaynağıdır.

( 4 ) Radyo ( ) yapay bir ışık kaynağıdır.

( 5 ) Sesin şiddeti ( ) işitme kaybına neden olabilir.

( 6 ) Yıldızlar ( ) ağır kürenin diğer adıdır.

( 7 ) Çekirdek ( ) doğal ışık kaynağıdır.

1.......................................

2.......................................

3......................................

4......................................

5.......................................

6.......................................

7.......................................

C ) Aşağıdaki tabloda özelliğe uygun küreyi işaretleyiniz. ( 26 Puan)

DÜNYANIN KATMANLARI

ÖZELLİK

Hava küre

Su küre

Taş Küre

Ateş küre

Ağır küre

Hava olayları bende gerçekleşir.

Madenler ve mineraller bende bulunur.

Yer kürenin en sıcak en kalın ve en ağır katmanı benim.

Dünya'nın 3/4'ünü kaplarım.

Dünya'nın 1/4'ünü kaplarım.

Gökyüzünü mavi yaparım.

Canlı, cansız bütün varlıklar üzerimde yaşar.

Sıcağım ve akışkanım.

Gözlenebilirim

Dev bir mıknatıs gibiyim.

Üzerimde canlılar yaşayamaz.

Dünya'dan gözlenemem.

Dünya'nın en ince katmanıyım.

Yahya OCAK

4-C Sınıf Öğretmeni

Ekleyen : Yahya OCAK

4.sınıf Fen ve Teknoloji dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Benzer Dosyalar