4.Sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 1. yazılı sınav soruları

4.Sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 1. yazılı sınav soruları

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI-SOYADI:                                                                                                     

NUMARASI:

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutunun içindeki kelimelerden uygun olanını yazınız.(10 PUAN)

 -durdurmaya-  kuvvet  - ışık kirliliği  -  ışığa?doğal ,yapay-   hızlanır, yön ,   hareketli, Titreşmesi  , nabız , esnek   

 

 

 

1- Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran .......'tir.

2- Cisimleri görebilmemiz için   .............  ihtiyaç vardır.

3- Sesin oluşabilmesi için bir maddenin .......gerekir.

4. Kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski şeklini alabilen maddelere ..... .. madde denir.

5- Hareket halindeki bazı cisimleri .........çalışmak tehlikeli olabilir.

6. Güneş, yıldızlar, ateş böceği  ......... ışık kaynağı, ampul,  gaz lambası, flüoresan  ............  ışık kaynaklarıdır. 

7.  İnsanlar, hayvanlar  ve bitkiler ...........varlıklardır.

8. Kanın pompalanması sırasında  damarlarda  oluşan atışa ........ denir.

9. Kuvvet uygulanan cisimler ..... yavaşlar , durur ya da ......değiştirir.

10. Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yön ve zamanda ışığın fazla ve gereksiz kullanılmasına  ...............denir.                                        

B.Aşağıdaki anlatımlar doğru ise yay ayraç içine "D" yanlış ise "Y" koyunuz.(10 PUAN)

1.(    ) Kuvvet itme ve çekme olarak tanımlanabilir.

2.(    ) Hareket, bir cismin sabit bir noktaya göre konumunda zamanla değişme olmasıdır.

3.(    ) Kuvvetin şekil değişikliği yapma etkisi yoktur.

4.(    ) Duran bir cismi hareket ettirmek için en az sürtünme kuvvetine eşit ya da daha büyük kuvvet uygulanması gerekir.

5.(    )  Bir masayı zıt yönde iki kişi çekerse cismin kuvveti hızlanır

6.(    )  Ampul Edison tarafından bulunmuştur.

7.(    ) Ay bir ışık kaynağıdır.

8. (    ) Görebilmek için ışığa ihtiyaç duyarız.

9. (    )  Işık bir enerji türüdür.

10.(    ) Görme olayının gerçekleşmesi için ışık gerekli değildir.

 

C.Aşağıda verilen ifadeleri doğru hareket türleriyle eşleştiriniz? (5 puan)

 

Otobüsün duraktan hareket etmesi

Dönme

Duvar saatinde yelkovanın hareket etmesi

Sallanma

Asansörün hareketi

Aşağı-Yukarı

Beşikte sallanan bebek

Yavaşlama

Hareket halindeki aracın sürücüsünün arabanın frenine basması

Hızlanma

 

 

 

 

 

 

 

D.Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz? (Her sorunun değeri 4 puan)

1. Bisiklet pedalı, topaç ve kapıyı açan anahtarın yapmış olduğu hareket türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) salınım            B) sabit hızlı           C) dönme               D) yavaşlayan

 

2.

Yandaki  şekilde hangi solunum organı yanlış isimlendirilmiştir?

A) Burun    C) Yutak      B) Gırtlak     D) Soluk borusu

 

 

 

 

3.

Bir öğrenci şekil-l'deki sopayı bükmekte zorlandığını görünce, sopayı ortadan ikiye kesip bir hortumla bu parçaları şekil - 2'deki gibi birleştiriyor. Bu şekliyle sopayı rahatça bükebildiğini görüyor. Hortumun sağladığı bu kolaylığı iskelet sistemimizde hangi yapılar gerçekleştirmektedir?

 

A) Kaslar         B) Eklemler                 C) Kemikler                D) Omurlar

 

4.

Yandaki şekilde Ali, Aydan, Gamze ve Lale yukarıda belirtilen yolları eşit sürelerde alıyorlar. Buna göre hangi kişinin hareketi süresince daha hızlı olduğu söylenebilir?

A) Ali  C) Gamze       B) Aydan         D) Lale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Yandaki  şekilde sokak aydınlatmasında kullanılan ışık kaynakları görülmektedir.Bunlardan hangisi ya da hangilerinin konumları doğru aydınlatmaya uygundur?

 

A)  Yalnız II    B)  I - II    C)  I - III    D)  Yalnız III

 

 

6. Süt ve peynir için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Süt işlenmiş bir madde, peynir yapay bir maddedir. B) Süt işlenmiş bir madde, peynir doğal bir maddedir. 

 C) Süt doğal bir madde, peynir yapay bir maddedir.    D) Süt doğal bir madde, peynir işlenmiş bir maddedir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisini mıknatıs ile ayırabiliriz?

         A) kolonya-su               B) kum-demir tozu              C) karabiber-su               D) sabun tozu-kum

 

      8.Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi aydınlanma teknolojisinin gelişmesine en büyük katkıyı sağlamıştır?

A) Newton                  B) Thomas Edison      C) Einstein                  D) Graham Bell

 

9.Ses ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)  Ses bir maddedir.B)  Ses bir cisimdir.  C)  Ses bir enerjidir. D) Ses yapay bir maddedir.

    10."Suda yüzdürerek ayırma yöntemi ile sadece suda yüzen ve batan madde karışımları ayrılabilir?"

Bu bilgiye göre aşağıdaki karışımlardan hangisi yüzdürme yöntemiyle ayrılamaz?

A)mercimek-tuz            B)buğday-saman              C)pirinç-talaş                  D)kum-kepek

 

11.Aşağıdaki varlıklardan hangisi hareket etmek için dışarıdan bir etkiye ihtiyaç duyar?

A. kuş                      B.  otomobil                       C.  insan                         D.  At

 

12. Aşağıdaki maddelerin hangisine uygulanan kuvvetin etkisi kalktığında madde eski haline döner?

A. Hamur                   B.  Tahta                         C.  Lastik                          D.  Taş

 

13. Aşağıdaki olayların hangisinde çekme ve itme kuvveti birlikte verilmiştir?

A. Rıfkı'nın çekmeceyi açıp kapaması      B. Haydar'ın çivi çakması       C. Kezban'ın arkaya bakması               D. Kazım'ın kazak ipini sökmesi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi hızlanmaktadır?

A) Yukarı atılan taş      B) Aşağı atılan taş       C Yerde dönen topaç         D) Saatin yelkovanı

 

15.Bir yaz gecesi  gökyüzüne bakıldığında yıldızlar, şehir merkezlerine göre küçük köylerde daha net görülür.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehirlerde havanın kirli olması      B) Köylerde ışık kaynağının az olması

C) Köylerde ışık kaynağının olmaması           D) Şehirlerde gökyüzünün yüksek binalardan görülememesi

 

16.Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kas sağlığımızı korumak için yapılması gerekenler arasında yer almaz?

A) Sırada oturma kurallarına uymak   B) Yere eğilirken diz kapaklarımızı bükerek eğilmek

C) Yükleri dengeli taşımak                 D) Temiz havalı ortamlarda bulunmak

 

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?    

A.  İnsan kulağı çevredeki seslerin hepsini   işitemez.   B.  Gürültü, insanın gergin ve sinirli olmasına yol açar.                                           

C. Gürültülü ortamlarda çalışan insanlar daha dikkatli olurlar.   D.  Gürültüden korunmak için binalara   ses yalıtımı yapılır.

 

18.   1.Marangozun çeşitli eşyaları yapabilmek için kullandığı ağaç bir alettir.

     2. Kereste, ağaca şekil verilerek elde edilen bir cisimdir.

     3. Marangozun keresteden yaptığı masa bir eşyadır.

     4. Marangozun masa yaparken kullandığı tutkal bir malzemedir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)1                  B)2                  C)3                  D)4

19. Vücudumuzun bölümlerini yazınız.(3 puan)

Ekleyen : Dosyabak.com

4.Sınıf fen ve teknoloji dersi 2.dönem 1. yazılı sınav soruları

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

emirhan aydın çok ama çak güzel
emirhan aydın çok güzel teşekkür ederim dersimi yaptım
Yazılan 2 yorum görüntüleniyor
Benzer Dosyalar