4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2.dönem 2.Yazılı Test Soruları

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2.dönem 2.Yazılı Test Soruları

1.   "Çevreyi korumak ve geliştirmek için ülkemizde birçok resmi kurum ve gönüllü kuruluş faaliyet gösterir." Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir? 

A)    Çevre ve Orman Bakanlığı                  

B)    Türkiye Tabiatını Koruma Derneği

C)    Arama Kurtarma Derneği                    

D)    Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği

 

2.   Aşağıdakilerden hangisi suyun yararlarından değildir?

A)    Suyun insan vücudunda besinlerin sindirilmesinde kullanılması

B)    Suyun birçok canlının yaşam alanı olması

C)    Barajlarda sudan yararlanılarak elektrik enerjisi üretilmesi

D)    Sellerin, erozyona neden olması

     

3.   Kayaçların çeşitli etkilerle aşınması ve parçalamasıyla başlayan uzun bir sürecin sonunda oluşan aşağıdakilerden hangisidir? 

      A) Yer kabuğu                     B) Taş küre      C) Toprak                            D) Toprak

 

4.   Toprakların su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne ad verilir? 

      A) Heyelan                          B) Erozyon      C) Deprem                          D) Fırtına

 

5.   Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz? 

A)    Bacalardan çıkan gaz ve dumanlar

B)    Egzozlardan çıkan gaz ve dumanlar

C)    Isınan sulardan yükselen su buharı

D)    Toprağa bırakılan çöpler ve fabrika atıkları

 

6.   Ekonomik değeri olan mineral ve kayaçlara ne ad verilir?

A) Maden                            B) Taş                   C) Toprak                            D) Madde

 

7.   "Kayaçlar bir ya da birden çok ....... birleşmesiyle oluşur." Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcüğün gelmesi uygundur? 

      A) katmanın                         B) madenin               C) mineralin                         D) kayanın

 

8.     Dünya yüzeyinde;
I.  Kara ve suların kapladığı alanlar eşittir.
II. Karaların kapladığı alanlar daha fazladır.
III. Suların kapladığı alanlar daha fazladır.
Yukarıda verilen bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur?
 

      A) Yalnız I                           B) Yalnız II

      C) Yalnız III                         D) I, II ve III

 

9.   Aşağıdakilerden hangisi Dünya'mızın gözlemlenebilir katmanlarından değildir? 

      A) Su küre                           B) Hava küre               C) Taş küre                         D) Ateş küre

 

10. Dünya'nın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

      A) Daire       B) Küp           C) Küre        D) Silindir

 

11. Yerkabuğu çatlaklarından yukarı püskürerek volkanları meydana getiren erimiş maddeler Dünya'nın hangi katmanında bulunur? 

A) Ağır küre                        B) Ateş küre                 C) Taş küre                        D) Su küre

 

12. Toprak, kayaçların çeşitli etkilerle parçalanmasıyla başlayan uzun bir süreçte oluşur.

      Kayaçların parçalanarak toprağı oluşturmasında aşağıdakilerden hangileri etkilidir?

      I. su                       II. bitki kökleri      

      III. rüzgâr              IV. sıcaklık değişimleri

 

      A) I ve III                          B) I, III ve IV                      C) II, III ve IV                    D) I, II, III ve IV

 

13. Aşağıdakilerden hangisi arttığında erozyon azalır?

A) rüzgârlar                        B) yağışlar                      C) ormanlar                            D) akarsular

 

14. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan su kirliliğine neden olur?

A) Tarımda çok çeşitli ilaçlar kullanılması

B) Egzozlardan çıkan gazların havaya karışması

C) Kanalizasyon atıklarının su kaynaklarına verilmesi

D) Isınmada kömür kullanılması

  

15. Gamze 5 değişik renkte oyun hamuru ile Dünya katmanları modeli yapıyor.

Modeli oluştururken kırmızı, sarı, kahverengi, mavi ve beyaz rengi sırasıyla birbiri üzerine kapladığına göre, kahverengi renk Dünya'nın hangi katmanını temsil eder? 

A) ağır küre                        B) taş küre                   C) ateş küre                        D) su küre 

 

16. Dünyanın katmanlarının dıştan içe doğru sıralanışı hangisidir? 

A) hava küre - taş küre - su küre- ateş küre- ağır küre

B) hava küre - su küre  - ateş küre -taş küre - ağır küre

C) hava küre - taş küre - ateş küre - su küre -ağır küre

D) hava küre -su küre - taş küre- ateş küre -ağır küre

 

17. Aşağıdakilerden hangisi toprağın kirlenmesine neden olur? 

A) ağaç yaprağı                   B) plastik şişe           C) domates                         D) ceviz kabuğu 

 

18- Ayşe bir bardağa yarısına kadar su dolduruyor. Sonra bir miktar toprağı su içine bırakıyor. Toprak bardağın dibine doğru inerken bir miktar kabarcık çıktığını gözlemliyor.

Ayşe yaptığı gözlem sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? 

A)    Toprak içinde tuz vardır.    

B)    Su içinde hava vardır

C)    Toprağın içinde maden vardır. 

D)    Toprak içinde hava vardır.

  

19. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 

A)    Cam ve plastik atıkları hemen yok oldukları için çevreyi kirletmez.

B)    Egzoz gazı ve yakıtlardan çıkan dumanlar çevreyi kirletir.

C)    Cam, plastik şişe ve kağıtlar çevre kirliliği yaratır.

D)    Ev ve fabrika yakıtları çevreyi kirletir.

  

20. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'nın şekli hakkında bir fikir belirtmez?

 

A) Deniz kıyısından uzaklaşan geminin seyredilmesi B) Dünya'da devamlı tek bir yöne yolculuk yapılması

C) Dünya'nın uzaydan çekilen fotoğrafları                   D) Güneşin doğudan doğup batıdan batması 

 

21. Toprak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A)    Toprak canlılar için yaşama alanı oluşturur.  

B)    Toprak erozyon sonucu oluşur.

C)    Toprak oluşumu çok uzun yıllar alır.             

D)    Toprak oluşumunda rüzgar etkilidir.

  

22. Sınıfımızdaki yer küre modeline bakarsak hangi katmanları görebiliriz? 

A)    Su küre-taş küre  

B)    Hava küre-su küre 

C)    Taş küre-hava küre 

D)    Su küre-ağır küre

  

23. I. ağaç dikmek                            

      II. eğimli arazilerde teraslama yapmak

      III. eğimli arazileri tarıma açmamak  

      IV. Ormanlık alanları tarıma açmak

Yukarıda verilenlerden hangileri erozyonu önlemek amaçlı yapılabilir?

A- I, II ve IV           B-II, III ve IV     

C-I, II ve III           D- I, III ve IV

  

24. Hava küre ile ilgili hangisi yanlıştır? 

A)    Dünya'yı saran hava tabakasıdır

B)    Su ve karaların üzerini kaplar

C)    Bu tabakada canlı yaşamaz        

D)    Hava kürede yaşamımız için önemli oksijen gazı vardır.

 

25. Tarım yapılırken hangisi çevreye zarar vermez? 

A)    Gereğinden fazla sulama yapmak  

B)    Bol gübre dökerek tarım yapmak

C)    Eğimli arazilerde teraslama yapmak 

D)    Tarım zararlılarından korunmak için bol ilaçlama yapmak

     

ADI SOYADI:..........

Sınıfı: ......  NO:....         Puanı:..

Ekleyen : Dosyabak.com

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2.dönem 2.Yazılı Test Soruları

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Benzer Dosyalar