4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

GÜZELTEPE İLKÖĞRETİM OKULU

4-A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

31/10/2011

NOT:.....

Öğrencinin Adı- Soyadı:....................

No:...

1) Aşağıda verilen sözcüklerle cümleleri tamamlayınız.

ağır

Kan dolaşımı

nabız

akciğerler

iskelet

stetoskop

eklem

egzersiz

yassı

lif

a) Vücudumuza belirli bir biçim veren, destek sağlayan yapıya ......... adıverilir.

b) Kafatası ....... kemiklerden oluşmuştur.

c) Kemiklerin uç uca ya da kenar kenara bağlandığı bölümlere .......... adı verilir.

d) Kasların yapısında ...... bulunur.

e) ......, iskelet ve kas sağlığı için önemlidir.

f) Okul çantaları fazla ...... olmamalıdır.

g) ....... oksijen ve karbon dioksit alışverişini sağlayan organdır.

h) Vücudumuz için gerekli olan maddelerin ilgili yapı ve organlara taşınmasına ........ adı verilir.

i) ..... kalp atışını duymaya yarayan araçtır.

j) Egzersiz ...... hızını artırır.

2) Vücudumuzaşekil veren, destek sağlayan ve kemiklerden oluşan yapıya ne denir?

A) Eklem B) İskelet C) Omurga D) Kafatası

3) Aşağıdakilerden hangisi iskeletin bölümlerinden değildir?

A) Göğüs Kafesi B) Omurga C) Kollar ve Bacaklar D) Gövde

4) Kasılıp gevşeyerekvücudun hareketini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan B) Kas C) Eklem D) Kalp

5)Kemikleri birbirine bağlayan ve kemiklerimizin uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı hangisidir?

A)Kas B) Yassı kemik C) Omurga D)eklem

6) Doktorların; kalp atışlarını, solunum seslerini ve diğer iç organların seslerini dinlemek için kullandıkları aletin adıaşağıdakilerden hangisidir?

A) termometre B) mikroskop C) teleskop D) stetoskop

7)Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizi oluşturan kemik çeşitlerinden değildir?

A) Kalın kemikler B) Uzun kemikler C) Kısa kemikler D) Yassı kemikler

8) "Benim görevim kalp ve akciğerleri korumaktır." Açıklaması iskeletimizdeki hangi bölüme aittir?

A) omurga B) göğüs kafesi C) kafatası D) leğen kemiği.

9) Aşağıdakilerden hangisi doğru nefes alıp-verme şeklidir?

A) Ağızdan alınıp ağızdan verilen. B) Burundan alınıp burundan verilen.

C) Burundan alınıp ağızdan verilen. D) Ağızdan alınıp burundan verilen

10)Kan vücutta nasıl dolaşır?

A)Tüm vücutta kemiklerin yardımıyla dolaşır. B)Tüm vücutta kasların yardımıyla dolaşır.

C)Tüm vücutta damarların yardımıyla dolaşır. D)Tüm vücutta eklemlerin yardımıyla dolaşır.

11) Ayşe "uzun kemikleri" araştırmak istiyor. Ayşe aşağıda verilen iskeletin kısımlarından hangisini incelemelidir?

A) Kollar ve bacaklar B) Omurga C)Kafatası ve göğüs kafesi D) Bacaklar ve göğüs kafesi

12) I. Yutak II. Akciğerler III. Burun IV. Gırtlak V. Soluk borusu
Yukarıda solunum organları verilmiştir. Soluk alma sırasında hava, hangi sırayla bu organlardan
geçer?
A) I-II-IV-III-V B)III-IV-I-V-II C)III-I-IV-V-II D) III-IV-V-I-II

13)Akciğerlere alınacak havanın ısıtılıp nemlendirilme işlemi nerede gerçekleşir?

A) burun B) yutak C) gırtlak D) ağız

14) Egzersiz yaptığımızdaveya koştuğumuzda aşağıda verilenlerdeki hız nasıl değişir?

Soluk alıp verme Kalp atışı Nabız

A) Artar azalır azalır

B) Azalır değişmez azalır

C) Azalır değişmez artar

D) Artar artar artar

15) Aşağıdaki davranışlardan hangisi iskelet ve kas sağlığımız için zararlıdır?

A) Dik oturmak B)Egzersiz yapmak C) Dik yürümek D)Ağır eşyaları taşımak ve kaldırmak

16) Aşağıda verilen ifadelerden hangileri kaslar içindoğrudur.

I. Kasılma ve gevşeme özelliğine sahiptir.

II. Kemikleri çekerek hareketi sağlar.

III. Kasıldığı zaman boyu uzar.

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

17) Televizyon karşısında oturmuş film seyretmekte olan bir çocuğun nabız atışları artış gösteriyorsa ne söylenebilir?

A) Çocuk uyumuştur. B)Çocuk acıkmıştır. C) Çocuk süt içiyordur. D) Çocuk korkmuştur.

18)Sağlıklı bir insanda dinlenme sırasında nabız sayısı kaçtır?

A) 30-40 B)120-130 C) 75-80 D) 60-70

19)Kanın vücudumuzun her yerine ulaşmasını sağlayan kanallara ne denir?

A) damar B) soluk borusu C) yutak D) kalp

20)Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiğe örnektir?

A)Kol kemikleri B) Bilek kemikleri C)Kafatası kemikleri D) Bacak kemikleri

Ekleyen : ALİ AKDEMİR

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Yorum Yazabilirsiniz...

YAZILAN YORUMLAR

Bu içerik hakkında henüz yorum yazılmamış.İlk yorumu siz yazabilirsiniz.
Benzer Dosyalar